به گزارش پایگاه خبری آستان حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، حجت الاسلام والمسلمین علی نظری منفرد در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته قم در حرم مطهر خاطرنشان کرد: بر خلاف کسانی که فقط به دنبال رسیدن به مطامع ولذت های دنیوی هستند، مومنان واقعی همیشه در اندیشه انجام عمل صالح وذخیره زاد وتوشه برای آخرت خود بوده وهمواره خود را برای مرگ آماده می کنند.
وی با بیان اینکه قران کریم همانطور که انسان را به انجام واجبات الهی امر می کند، او را به یادآوری مرگ ورعایت تقوا نیز سفارش می کند، تصریح کرد: انسان باید همواره در اندیشه جهان پس از مرگ باشد ودرعمر کوتاهی که در این دنیا دارد برای خویش اندوخته ای ارزشمند برای قیامت فراهم کند.
سخنران حرم مطهر با استناد به حدیثی از امام حسن مجتبی(ع) ، عمر انسان را بزرگترین وارزشمندترین نعمت الهی دانست وگفت: انسان باید از تمامی لحظات عمر خود که به سرعت در حال گذر است به خوبی ودر جهت بندگی خداوند متعال بهره مند شود تا هنگام مرگ دچار خسارت وندامت نشود.
حجت الاسلام والمسلمین نظری منفرد با بیان اینکه کسانی که یاد مرگ وقیامت را فراموش کرده وبه آخرت ایمان نداشته باشند، بی قید وبند شده وفقط به دنبال کسب لذت های دنیوی حتی ازراه حرام ونامشروع هستند، اظهار کرد: به طور یقین آنچه در قیامت برای انسان ارزش وکارایی دارد، پست ومقام ومال نخواهد بود بلکه فقط قلب سلیم وعمل صالح است که اورا نجات خواهد داد ودر آخرت به سعادت خواهد رساند.