به گزارش پایگاه خبری آستان حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، خانم مجیدی درسلسله برنامه های محفل صبح بانوان که هر روز ساعت ۱۰ در رواق حضرت خدیجه سلام الله علیها، حرم مطهر برگزار می شود، با استناد به حدیثی از امام رضا(ع) خاطرنشان کرد: خداوند متعال فرمان داده که سه چیز همراه سه عمل انجام شود، اول به نماز همراه زکات فرمان داده است ، پس کسی که نماز بخواند وزکات نپردازد نمازش نیز پذیرفته نمی شود.
وی افزود: دومین عملی که خداوند دستور داده همراه یک عمل دیگر انجام شوند، سپاسگزاری از خداوند به همراه سپاسگزاری از پدر ومادر است به گونه ای که اگر کسی از پدرومادرش سپاسگزاری نکند شکر خداوند را بجا نیاورده است.
سخنران محفل بانوان با بیان اینکه هم رتبه بودن شکر گزاری از والدین وسپاسگزاری از خداوند متعال، نشانه جایگاه رفیع پدر ومادر نزد خداوند است، تصریح کرد: اگرما خداوند را به خاطراینکه ما را خلق کرده پرستش می کنیم، پدر ومادر هم به خاطر واسطه برکت وجود ونعمت های خداوندی بر انسان باید مورد احترام واحسان قرار گیرند.
خانم مجیدی با ابراز اینکه کسی شکر گزار نعمت پدرومادر نباشد نمی تواند خداوند را به طور شایسته بشناسد وسپاس بگوید، بیان داشت: اگر فرد به چنان بینشی برسد که از زحماتی که پدر ومادربرای پرورش او متحمل شدند ونعمتهایی که در اختیارش قرار داده اند، سپاسگزاری کند به جایی می رسد که سایر نعمت های الهی را درک وخداوند را به خاطر آنها شکر کند.
این سخنران حرم مطهر با اشاره به اینکه پدر ومادر اولین الگوی فرزند خود در تمام ابعاد زندگی هستند، خاطرنشان کرد: پدر ومادری که انتظار دارند فرزندشان نسبت به آنها معرفت، احترام وحق شناسی داشته باشند باید خودشان نسبت به بزرگترها چنین رفتاری را داشته باشند تا کوچکترها از آنها یاد بگیرند واطاعت کنند.
خانم مجیدی با اشاره به این حدیث امام رضا(ع) رعایت تقوای الهی وصله رحم را مکمل یکدیگر دانست وگفت: خداوند در این حدیث می فرماید اگر کسی صله رحم را انجام ندهد تقوای الهی را هم رعایت نکرده است.