به گزارش پایگاه خبری آستان حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، خانم معتمدی در محفل صبحگاهی بانوان در رواق حضرت خدیجه(س) با بیان اینکه اسلام دین تعادل است وهر عملی را باید در حد اعتدال انجام داد: افزود: اینکه فرد در مورد درست انجام دادن عبادت های خود شک کرده و مداوم آنها را تکرار کند از نظر اسلام پذیرفته نیست.
وی تصریح کرد: اینکه فرد بعد از اینکه وضو گرفته شک کند که وضویش باطل شده یا نه، نباید اعتنا کند و تا زمانی که یقین به باطل شدن آن نکرد وضویش صحیح است.
خطیب محفل بانوان یادآور شد: کسانی که در زمان وضو گرفتن انگشتر یا النگو در دست دارند باید ابتدا بالای دست خود را بشویند وسپس بدون آنکه نیت وضو داشته باشند انگشتر یا النگوی خود را جابجا کنند تا آب به پوست دست برسد.
خانم معتمدی خاطرنشان کرد: در تاتو کردن ابرو اگر روی ابرو چیزی مانند لاک گذاشته شود که مانع رسیدن آب به پوست شود برای وضو اشکال دارد ولی اگر ابرو را رنگ کنند به گونه ای جرم آن باقی نماند اشکال ندارد.
وی ادامه داد: هاشور ابرو که به صورت تزریقی زیر پوست انجام می شود چون مانع رسیدن آب به پوست نمی شود اشکال ندارد.
خطیب حرم مطهر اظهار کرد: چون در تاتو کردن ابرو فرد تا سه روز اول نباید آب به پوست او بخورد بهتر است در زمانی که غسل وضو براو واجب نیست این کار را انجام دهد؛ بعد از ترمیم ابرو برای وضو مانعی ندارد.
خانم معتمدی با بیان اینکه زن باید آرایش وزینت خود را از نامحرم بپوشاند، ابرازکرد: خانمی که تاتو ابرو می کند باید صورت خود را از نامحرم بپوشاند واگر بداند که نمی تواند بپوشاند نباید این کار را انجام دهد.