به گزارش پایگاه خبری آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، آیت الله سید محمد سعیدی پیش  از ظهر پنج شنبه ۱۷ دی ماه در جمع معاونان و مدیران آستان مقدس، به تبیین آیه ۵۴ سوره مبارکه زخرف پرداخت.
وی با بیان این که در این آیه نحوه مدیریت فرعون مورد انتقاد قرار گرفته است، گفت: بر اساس این آیه، فرعون مردم را سبک عقل می خواند و مردم نیز مردم فاسقی بودند. فرعون مردم را ذلیل می کرد، مردم نیز با توجه به این که فرعون خود را خدا معرفی کرده بود، اطاعت می کردند.
تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها با بیان این که عقل و فطرت، انسان را از اطاعت غیر خدا نهی می کند، افزود: به دلیل این که قوم فرعون حکم عقل و فطرت را نادیده گرفته بودند، دچار خود فراموشی شده بودند، از این رو در برابر مستکبران ذلیل و ناچیز شدند.
وی افزود: انسان در سایه عبادت و بندگی خدا عزت و آبرو پیدا می کند. ما اگر بنده خدا باشیم، عزت می یابیم و زیر بار سلطه طاغوت نمی رویم.
آیت الله سعیدی در ادامه افزود: در این آیه قومی که فرعون بر آنها حکومت می کرد را قومی فاسق معرفی می کند؛ فاسق در این آیه به عنوان علت برای اطاعت فرعون عنوان شده است. انسان مؤمن و عاقل هیچ گاه اطاعت طاغوت  را نمی پذیرد.
وی تحقیر افراد برای مدیریت را تفکری غیر دینی و استکباری برشمرد و گفت: در شکل گیری مدیریت فرعونی، تنها شخص مستکبر دخیل نیست، بلکه در این نوع مدیریت، گرچه آنچه دیده می شود، مستکبران هستند، ولی نقش اول در این عرصه با مردم است.
تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها افزود: در کشورهای منطقه و در سراسر جهان، کسانی که به عنوان مستکبر دیده می شوند، رؤسای حکومت ها هستند که اموال مردم را غارت کرده و آنها را تحقیر می کنند، ولی مردم نقش محوری در این عرصه دارند و اگر مردم نخواهند، هیچگاه مدیریت استکبار شکل نمی گیرد.
وی با تأکید بر این که در جوامع امروزی فرعون های زیادی هستند ولی مهم مردمی هستند که فرعون پرور و مطیع فرعون هستند، ادامه داد: مدیریت فرعونی اختصاص به فرعون و قوم بنی اسرائیل ندارد، بلکه در همه زمان ها و مکان ها با وجود مردمی که از عقل و فطرت و وجدان و ذات پاک الهی فاصله بگیرند و انسان شیادی که مردم را تحقیر کرده و بر آنها حکومت کنند، مدیریت طاغوتی ایجاد می شود.
آیت الله سعیدی به نمونه های تاریخی اشاره کرد و گفت: تاریخ نشان داده که حاکمان زیادی بودند که مردم را به جهل می اندازند و از این طریق بر آنها حکومت می کنند. انجام عملیات تروریستی انتحاری و کشتن افراد بیگناه، از این نوع حکومت است که امروزه شاهد آن در کشورهای اسلامی هستیم و تنها نقشی که دارد، زمینه سازی برای تحقق اهداف استکبار است.
وی اظهار کرد: اگر مردم در برابر چنین حاکمانی آنها را به دلیل رفتارهایشان بایستند؛ چنین حکومت و مدیریتی شکل نمی گیرد.
تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها درباره مدیریت از دیدگاه اسلام تصریح کرد: ما باید مدیریت را به عنوان امانت، لطف الهی و نعمت خدا و تکلیف و مسئولیتی در پیش روی خود قرار دهیم به عمین دلیل باید مدیر از دیدگاه اسلام زیردستان خود را تکریم کند.
وی افزود: مدیران نباید اینگونه گمان کنند که جایگاهی که در آن قرار دارند، بر اساس لیاقتشان است، بلکه اینها، از فضل الهی و عنایت خداوند است تا او را امتحان کند، از این رو باید شکر گزار آن باشیم و نسبت به مسئولیتی که در دست داریم، حساس باشیم.