به گزارش پایگاه خبری آستان مقدس حضرت معصومه علیها السلام، حجت الاسلام محمد تقی مظفری، شب گذشته در حرم مطهر با بیان اینکه هسته مرکزی جامعه انسانی، جامعه دینی و ولایی خانواده و زوجیت است، گفت: زوجیت، ولایت و مهدویت سه عنصری هستند که هرسه نیازمند ولی و ولایت هستند و همانطور که جامعه دینی و مهدوی به ولی نیاز دارد، خانواده و زوجیت هم نیاز به ولی و ولایت دارد.

وی با اشاره به اینکه اسلام برای زوجیت و خانواده، مهدویت و اخوت دینی و وحدت برای هر سه اینها برنامه دارد، افزود: خانه محلی برای خوردن و خوابیدن یا یک پادگان نظامی برای نظارت و سیطره بر دیگران نیست؛ بلکه خانه مامن آرامش و تکامل افراد است.

کارشناس دوره های معارفی آستان حضرت معصومه(س) با بیان اینکه خانه یک کلاس درس نیست که زن و فرزندان شاگردان این کلاس بوده و پدر معلم این افراد باشد، گفت: همچنین خانه یک عشرتکده مثبت و مورد تأیید خداوند نبوده بلکه  خانه و خانواده محلی برای خدایی شدن و رسیدن به قرب الی الله از طریق عنصر تربیت است.

* خانواده آیت عظمای خداوند برای اهل تعقل است

حجت الاسلام مظفری تصریح کرد: در شرع مقدس خانه به عنوان مظهر آیت خداوند شناخته شده و اگر در قرآن کریم آسمان و زمین به عنوان دو آیت خداوند معرفی شده و یا امام علی (ع)آیت الله العظمی معرفی می شوند، در آیین اسلام خانواده و تشکیل خانواده نیز از آیت های عظمای خداوند معرفی شده است.

* ضرورت فکر کردن در مورد تشکیل خانواده به عنوان آیت عظمای الهی

وی افزود: خانواده مظهر آیات خداوند است و از آن جایی که خانه آیت خداوند بوده منبع تفکر است؛ یعنی همانطور که فرد در غذا و خوراک خود تفکر می کند باید به ازدواج و تشکیل خانواده هم فکر کند و براساس آیات قرآن کریم خانواده در ابتدای آیات و هم در انتهای آیات قرآن کریم به عنوان منبع تفکر معرفی شده است.

کارشناس دوره های معارفی آستان حضرت معصومه(س) با تأکید براینکه ازدواج انسان را خدانما می کند، گفت: در آیات از قرآن کریم به عنوان ذکر یاد شده و اگر تمام قرآن ذکر باشد؛ بنابراین یک آیه آن نیز ذکر خواهد بودو برهمین اساس اگر فرد به یک آیه از این آیات  قرآن عمل کند، ذکر خداوند را به انجام رسانده که در مورد ازدواج کردن و معرفی کردن افراد برای امر ازدواج هم وضع به همین شکل است.

* ازدواج ذکر عملی خداوند است

حجت الاسلام مظفری با اشاره به اینکه در آیات سوره نور تاکید شده که ازدواج کنید و به ازدواج برسانید، تصریح کرد: همانطور که گفته شد عمل به آیات قرآن عمل به اذکار است بنابراین همانطور که محراب نماز محل ذکر است، مجلس عروسی هم باید محل ذکر باشد.

وی ازدواج کردن و به ازدواج رساندن را نیز ذکرعملی خداوند عنوان کرد، گفت: بر این اساس ازدواج یک امر مقدس است نه یک امر حیوانی و به همین دلیل عروسی خانه، محل ذکر و ذکرخانه است؛زیرا فرد به صورت عملی به ذکر خداوند عمل کرده است.

کارشناس دوره معارفی آستان حضرت معصومه(س)ادامه داد: براساس آنچه که بیان شده عروسی خانه، ذکرخانه خداوند است و اینکه در حال حاضر عده ای این ذکر خانه را به محل گناه تبدیل کرده اند، مبحثی جداگانه بوده و باید دقت کرد که نگرش قرآن و فرهنگ قرآنی به عروسی خانه همانطور که گفته شد آیت عظما و ذکر خانه خداوند است.

حجت الاسلام مظفری افزود: یکی از گروه هایی که تحت شفاعت خداوند بوده و از آنها به عنوان«ظل الله» یاد می شود کسانی هستند که زمینه و بستر ازدواج را برای جوانان فراهم می کنند.

* زن از نفس مرد و وسیله کمال اوست

وی تصریح کرد: در آیات قرآن کریم بیان شده که برای شما همسرانی از جنس خودتان آفریدیم و این نشانه می دهد که زن و مرد از یک جنس آفریده شده اند و این آیه قرآن کریم پاسخی بود به مسیحیان، یهودیان و عرب جاهلی و بسیاری از مردم کوته فکر جامعه امروزی که زن را یک جنس ثانی و بشر دست دوم و نسل دوم به شمار و حساب می آورند.

سخنران حرم حضرت معصومه(س) با اشاره به اینکه قرآن کریم هرگاه پای خانواده به میان آمده از کلمه ازواج استفاده می کند و می فرماید که برای شما همسرانی از جنس خودتان قرار دادیم، گفت: در اینجا واژه «کم» به جنس مرد اشاره نداشته بلکه منظور تمام انسان ها است.

حجت الاسلام مظفری ادامه داد: در این آیه همچنین از واژه «لکم» استفاده شده یعنی اینکه وجود زن برای مرد مفید بوده و بالعکس وجود مرد برای زن مفید است.

* جهان بر قانون زوجیت استوار است و بدون آن، عالم هم نابود شدنی است

وی با اشاره به این که قانون زوجیت، قانونی است که در تمامی عالم جاری و ساری است، افزود: درعالم فیزیک و مادیات تمامی موجودات و عناصر بر پایه زوجیت استوار هستند و در عالم هیچ چیز بر مبنای فردیت استوار نیست و حتی در عالم اتم وضع به این شکل است و ما اگر یک بادام و نخود را از وسط نصف کرده و بکاریم هرگز سبز نمی شوند که در مورد زن و شوهر هم به همین شکل است و قرآن کریم می فرماید همه چیز را از زوجین آفریدیم که این موضوع در آیه ۴۰ سور ذاریات عنوان شده است.

استاد حوزه علمیه قم با تاکید براینکه آبی که حاصل از باران است نیز از زوجیت و لواقح ابرها به وسیله باد ایجاد شده است، ادامه داد: این موضوع  نشانه جایگاه زوحیت در عالم کائنات بوده و بدون زوجیت عالم از بین می رود.

حجت الاسلام مظفری تصریح کرد: اگر انسان غریزه زوجیت و شهوت را از عالم بردارد در عالم چیزی باقی نمی ماند؛ زیرا نه تنها تکثیر نسل انسان بلکه تکثیر نسل گیاهان، موجودات، حیوانات و آبها هم وابسته به زوجیت وغریزه شهوت است.

وی با تاکید براینکه ازدواج باید در پرده حجاب صورت گیرد، اظهار کرد: یکی از علل افزایش سن ازدواج و افزایش فسادها خیابانی و خانگی این است که رابطه زوجیت که باید در قالب خانواده و ازدوج(حجاب) صورت گیرد؛ از پرده حجاب و عفاف خارج شده و فرد با بیگانه و نامحرم ارتباط برقرار می کند و این  ارتباط چون خارج از پرده و قوانین الهی صورت گرفته خانمان سوز و خانمان براندازمی شود.

منظور از زوجیت یک چیز واحد است که جدا شدن آنها از یکدیگر موجب کاهش ارزش وجودیشان می شود

استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه همانطور که گفته شد این عالم براساس عنصر زوجیت بنا شده است، تصریح کرد: حضرت نوح(ع) زمانی که می خواستند از حیوانات و گیاهان مختلف در کشتی با خود همراه ببرند این کار را بر مبنای زوجیت انجام دادند و باید دقت کر که منظور از زوج دو چیز جداگانه نیست بلکه منظور یک چیز واحد است که جدا شدن آنها از یکدیگر، ارزش وجودیشان را کاهش می دهد.

حجت الاسلام مظفری با اشاره به اینکه زن زمین است و مرد آسمان و تا آسمان نبارد زمین نمی خندد، گفت: زن از مرد بخیل متنفر است؛ بنابراین مرد باید مانند مجاهد در راه خدا عرق بریزد و تلاش کند تا زن و همسر او در کمال آرامش بتواند بذرهای پاک یعنی فرزندان صالح را تربیت کند.

* خانه کانون دلیری و دلبری است

وی با بیان این که شهید مطهری خانه را محل دلیری و دلبری عنوان می کنند، افزود: منظور این است که زن نباید با پیش آمد هر مشکلی اقتدار و شخصیت شوهر خود را زیر سوال ببرد بلکه باید سعی کند با محبت به مرد به او آرامش بدهد.

کارشناس دوره های معارفی آستان حضرت معصومه(س) ادامه داد: زن از مرد ضعیف و بی اقتدار متنفر است بنابراین اقتدار از لازمه های شخصیتی مردان برای تشکیل یک زندگی مشترک است.

حجت الاسلام مظفری با تاکید براین که ارزش دریا به موج و ارزش کوه به اقتدار است، گفت: زن مانند دریا و مرد مانند کوه است و هنگامی که دریا مواج می شود اگر اجازه یافت و به کوه برخورد کرد آرام می شود، به همین دلیل مرد در هنگام نارحتی باید مامن و پناهگاه زن باشد نه اینکه او هم مانند زن با لحنی ناراحت و خسن برخورد کند بلکه باید صبور و آرام باشد.

* مرد ستون فقرات زندگی و زن طبیعت سر سبز خانه است

وی با بیان اینکه مرد ستون فقرات زندگی بوده و زن باید با عاطفه خود زندگی را سرسبز کند، تصریح کرد: خانه بر سه محور سکینه، مودت و آرامش، عشق قلبی و رحمت و مهربانی عملی بنا شده است و اگر این سه در یک زندگی وجود داشته باشد آن زندگی یک زندگی موفق و دینی است.

* رسیدگی به خانواده و همسر بر اعتکاف در مسجد النبی اوجب است

کارشناس دوره های معارفی آستان حضرت معصومه(س) با اشاره به اینکه حمایت و توجه مرد نسبت به خانه و خانواده تا جایی اهمیت دارد که پیامبر(ص) نشستن در خانه و در کنار زن و فرزندان را بر اعتکاف در مسجد النبی مقدم می دانند، تصریح کرد: براساس آیات قرآن کریم مهم ترین رسالت زن در خانه ایجاد آرامش بخشی است و هر اقدامی که به غیر از این اقدام از سوی زن به عوان کانون مهر و محبت در خانه صورت گیرد به طور یقین محیط خانه را متشنج خواهد کرد.

حجت الاسلام مظفری کم توقعی و توجه نسبت به مناسبت های زمانی، اطلاع از احوال همسر، تحمل معایب یکدیگر،همدلی، همکاری، هماهنگی، احترام متقابل به خانواده های یکدیگر، شکر و احسان نسبت به هم، غیرت بجا و وفای به عهد را از ویژگی هایی عنوان کرد که زمینه تحکیم مودت و محبت را در خانواده فراهم می کند.

* اسلام فلسفه زینت زن و حجاب را تحکیم بنیان خانواده می داند

وی با بیان این که اسلام حتی هدف از زینت و آراستگی را برای زن جلب توجه و رضایت شوهر و تقویت عاطفه و مودت میان زن و مرد عنوان می کند، گفت: زینت برای زن وسیله تجمل و عشوه نمایی نبوده بلکه وسیله جلب رضایت همسراست؛ بنابراین زن باید در برابر همسر خود از زینت استفاده کند زیرا در غیر این صورت این لباس و زنیت نه تنها زمینه استحکام بنیان خانواده را فراهم نخواهد کرد بلکه وسیله ای برای« قطران» جهنمی شدن انسان می شود.

* زینت مرد موجب عفت زن می شود

سخنران آستان حضرت معصومه(س) با تاکید براینکه زینت تنها به زنان اختصاص نداشته بلکه مرد هم باید خود را برای همسرش زنیت کند، افزود: در روایت ها بیان شده که مردی که خود را برای همسرش زینت می کند برعفت همسرش می افزاید.

حجت الاسلام مظفری تصریح کرد: علت اینکه پیامبر(ص) بیشتراز غذا خوردن به مساله عطر زدن و خوشبو کردن تاکید داشتند این بود که هرچه مرد برای همسرش آراسته تر و دلپذیر تر باشد به همان میزان عفت همسرش افزایش می یابد.

* حجاب حافظ عفاف خانواده است

وی ادامه داد: همچنین یکی از فلسفه های مساله حجاب و عفاف افزایش تحکیم بنیان خانواده است؛ زیرا بدون حجاب امکان ورود هر نوع ویروس اخلاقی و مفسده ای به درون محیط خانه وجود دارد و به عبارت دیگر حجاب حافظ عفاف خانواده است.

کارشناس دوره های معارفی آستان حضرت معصومه(س) تصریح کرد: هر حجابی به معنای عفاف نیست بلکه حجابی می تواند حافظ عفاف باشد که موجب شود زن در برابر نامحرم از متعلقات همسر خود محافظت کند.

* تاثیر هدیه بر تحکیم بنیان خانواده

وی با تاکید براینکه هدیه دادن یکی دیگر از کارهایی است که موجب انسجام زندگی مشترک می شود، ادامه داد: طبق روایات هدیه قلوب زن و شوهر را به هم نزدیک می کند و لازم نیست که هدیه یک چیز گرانبها و یا بزرگ باشد بلکه همین که انسان با مختصر هدیه ای قلب همسر خود را شاد کند کافی است؛ همانطور که حضرت ابراهیم(ع) یکبار که از سفر برمی گشتند و چیزی به عنوان هدیه با خود نداشتند سعی کردند با سنگ ریزه های رنگارنگ و متنوع قلب همسر خود را شاد کنند.

حجت الاسلام مظفری با تاکید براینکه زن و مرد باید همسر خود را با احترام مورد خطاب قرار دهند، اظهار کرد: در هیچ جای قرآن نداریم که خداوند متعال به عنوان خالق حضرت رسول(ص) ایشان را با نام کوچک مورد خطاب قرار داده باشد و همواره خداوند متعال در قرآن کریم حضرت رسول(ص) را با نام « یا ایهال الرسول» مورد خطاب قرار داده است.

وی با بیان اینکه انسان نباید نسبت به همسر خود بدخواه و بدخور باشد، افزود: اعضای خانواده باید نسبت به هم گذشته داشته باشند و بهترین چیزها را برای تمام اعضای خانواده بخواهند نه فقط برای خود؛ زیرا این دو رذیله اخلاقی کانون زندگی زناشویی و خانوادگی را در معرض خطر قرار می دهد.

* شماتت آتش لجبازی و کینه را شعله ور می کند

سخنران حرم حضرت معصومه(س) با اشاره به اینکه سرزنش مربوط به لغزش های خیلی افراطی است، گفت: وقتی مرد همسرش را به خاطر چیزی های کوچک سرزنش می کند زمینه لجبازی او را فراهم می کند؛ زیرا امام علی(ع) می فرمایند که «هر چه میزان سرزش بیشتر می شود آتش لجاجت شعله ور تر می شود».

وی افزود: همچنین مرد و زن باید از تحقیر یکدیگر خودداری کنند زیرا تحقیر آتش انتقام و کینه را در قلب طرف مقابل زنده می کند.

کارشناس دوره های معارفی آستان حضرت معصومه(س) با تاکید براینکه اگر زن و مرد در خانه و در مقابل یکدیگر و یا در مقابل فرزندان می خواهند پای خود را دراز کنند باید ابتدا از آنها عذر خواهی کنند؛ چرا که انجام این عمل زمینه افزایش احترام  را در خانه فراهم کرده و در چنین خانه ای فرزندانی با ادب و شایسته پرورش می یابند.

منبع: رسا