کارشناس معارفی آستان حضرت معصومه سلام الله علیها با بیان اینکه خانه محل منیت زن و مرد نبوده بلکه کانون مودت و مهرورزی میان این دو نفر است، گفت: هدف از ازدواج و پیوند مقدس میان زن و مرد تربیت امام المتقین است.

به گزارش پایگاه خبری آستان مقدس حضرت معصومه علیهاالسلام، حجت الاسلام محمد تقی مظفری، در شبستان نجمه خاتون سلام الله علیها حرم حضرت معصومه سلام الله علیها با اشاره به اینکه چهار روش برای محرمیت وجود دارد، گفت: اولین راه محرمیت نسب و تولد از پد ر و مادر معین و مشخص است.

وی سببیت یعنی محرم شدن به سبب روش های مختلف از جمله ازدواج را ازدیگر راه های محرمیت عنوان کرد، ادامه داد: زن و مرد به واسطه ازدواج با پدر شوهر و مادر همسر محرم می شوند و همچنین دختر زن از طریق ازدواج یعنی قاعده ربیبه با شوهر مادر پس از ادواج محرم می شود.

کارشناس دوره های معارفی آستان حضرت معصومه سلام الله علیها رضائیت یا محرمیت از طریق شیر دادن را سومین روش محرمیت در فقه اسلامی عنوان کرد، افزود: در این روش کودک باید به طور مستقیم از پستان یک زن که مادر او نیست به مدت معین شیر بخورد و این شیر خوردن باید طبق قواعد فقهی به شکلی باشد که گوشت نوزاد بروید و استخوانش سفت شود.

حجت الاسلام مظفری تصریح کرد: در این روش محرمیت باید دقت شود که این کودک به آن زن و فرزندی که همزمان با او شیر خورده محرم است،ولی به دیگر خواهر و برادران، همزاد رضایی خود محروم نخواهد بود؛ البته در شیر خوردن شرط این است که مستقیم از پستان شیر بخورد نه هر وسیله ای دیگری و محرم کردن فرزند خوانده هم از همین راه رضائی یا با عقد ازدواج امکان پذیر است.

وی ادامه داد: در مساله فرزند خوانده اگر روشی برای محرمیت انتخاب نشود فرزند خوانده با پدر و مادری که او را به فرزندی قبول کرده اند نامحرم بوده و چون با آنها نسبتی ندارد از آنها شرعا ارث نمی بردهر چند که پدر و مادر خوانده به اسم خود برای او شناسنامه گرفته باشند؛ البته کودک رضائی هم از مادر رضائی خود ارث نمی برد.

وی ملکیت یا همان سنت عبد و عمه را چهارمین روش محرمیت دانست، افزود: در این روش فرد با خرید غلام و کنیزی که در جنگ به اسارت گرفته شده به محض خرید محرم می شود و می تواند از او فرزند داشته و فرزندانش هم مانند فرزندان زنان آزاده، آزاد بوده و از مادر و پدر خود ارث می برند.

حجت الاسلام مظفری با بیان اینکه زن مثل شیشه است، گفت: بنابراین نباید با دعوا به این شیشه مشت زد؛ زیرا بسیار شکننده بوده و با یک ضربه مختصر دچار شکستگی عمیق می شود که گاهی جبران این ضربه غیر ممکن و یا با دشواری فراوان همراه خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه زن و مرد به عنوان نوع انسان در پنج چیز اختلاف دارند، گفت: زن و مرد دو موجود نامتناسخ هستند یعنی از نظر جسمی و جنسی با هم تفاوت دارند و در حالی که زن ظریف بوده، مرد ضخمت است و مثل زن مرد در نزد خداوند متعال مانند مثل سنگ و شیشه است و خداوند با تمام حکمت خویش این دو جنس نامتناسخ را کنار یکدیگر قرار داده است.

وی افزود: همانطور که بیان شد زن شیشه است و مرد سنگ و دعوا کردن با زن مثال مشت زدن به شیشه بوده و شاید این مشت زدن شیشه را بشکند ولی یک زندگی از بین می رود.

کارشناس دوره های معارفی آستان حضرت معصومه سلام الله علیها با تأکید براینکه خانه نه جای منیت زن است و نه جای منیت و منش مردانه تصریح کرد: خانه محل همسر و شوهر بودن است و مثال خانه به مثال سکنجبین است که میان عسل و سرکه پیوند ایجاد می کند.

* زن و مرد به برکت پیوند مقدس ازدواج تبدیل به یک روح واحد می شوند

حجت الاسلام مظفری با اشاره به اینکه خانه نه جای شیرنی عسل و نه جای ضخمتی سرکه است، افزود: خانه جایی است که سرکه یعنی مرد ۵۰ درصد از ضخمتی خود را فدای عسل یعنی زن می کند و در مقابل عسل یعنی زن ۵۰ درصد از شیرینی خود را به خاطر سرکه از دست می دهد و این مثال خانه است که به مانند سکنجبین هم عسل بوده و هم سرکه؛ یعنی جای روحیه زنانه به تنهایی و روحیه مردانه به تنهایی نیست؛ بلکه خانه محل تعامل سرکه و عسل است و به ترتیب زندگی شیرین می شود.

وی تصریح کرد: خانه ای آیت خداوند است که به مثال سکنجبین باشد؛ یعنی محل تعامل و عشق و علاقه زن و مرد به یکدیگر باشد که خداوند پس از ازدواج با حکمت خود میان زن و مرد که همگون و هم سنخ نسیتند مودت قرار داده و آنها را تبدیل به یک روح واحد می کند.

کارشناس دروه معارفی آستان حضرت معصومه سلام الله علیها با تاکید بر اینکه زن دریای عاطفه و محبت است، گفت: مرد سخت و واقع بین است و در حالی که عاطفه جلوی پای خود را می بیند و واقع بینی و ضخمتی آینده را می بیند و به عبارت دیگر قلب مادر مظهر آیه رحمانیت و رحمیت خداوند است.

حجت الاسلام مظفری با اشاره به اینکه انسان نزدیک به ۶۰ مرتبه در نماز صفت محبت و رحمت خدا را تکرا می کند،افزود: زن مظهر رحمت الهی بوده و اولین مدیر و پرورش دهنده انسان قلب مادر است.

وی ادامه داد: شان مادر بسیار ارجمند است و کار کردن دربیرون از خانه حتی در عالی ترین مشاغل نمی تواند انسان را به جایگاه مادری و همسری برساند به همین دلیل است که اهل بیت(ع) می فرمایند که باید درون خانه آباد باشد و جهاد زن خوب همسر داری است زریا اگردرون خانهآباد نباشد بیرون از خانه نی زنابود می شود.

محبت و عاطفه شدید علت مکلف شدن زودتر دختران است/ عاطفه زن بدون قوامیت مرد مخرب است

استاد حوزه علمیه قم با تاکید براین که زن با محبت و مرد با واقع بینی مکمل یکدیگر هستند، گفت: ایه قرآن بیان می کند « قوامون علی النسا» منظور از قوامیت این است که ستون خیمه مرد است و عاطفه بدون ستون و خیمه گاه بسیار مخرب است؛ به همین علت است که خداوند می فرمایند که دختر بچه از ۹ سالگی باید تحت فرمان حضرت حق قرار بگیرد تا افراد سود جو با استفاده از راه های محبت آمیز نتوانند اورا فریب داده و از راه حق منحرف کنند.

وی اظهار کرد: به خاطر همین عاطفه شدید کودک، اسلام دستور داده که دختر حتی با وجود تکفل پدر تا هفت سال در کنار مادر باشد و دو سال اول زندگی را دو ختربچه باید حتما در آغوش مادر پرورش یابد برهمین اساس مهد کودک و کودکستان جزلوازم فرهنگ غربی بوده و اسلام آن را نمی پذیرد.

* اشتغال زن کانون خانواده را ویران کرده است

سخنران حرم حضرت معصومه سلام الله علیها با اشاره به این که متأسفانه امروزه اشتغال زنان کانون خانواده را ویران کرده است و همین موضوع به خصوص در مغرب زمین، زمینه تک زیستی و زندگی با حیوانات را افزایش داده است، گفت: متأسفانه در حال حاضر غرب این فرهنگ را از طریق ماهواره در کشورهای اسلامی از جمله کشور ما ترویج می کند.

وی با بیان اینکه خانه ای که در آن روح زنانه و مادر نباشد خانه نیست، تصریح کرد: دشمن به دنبال ضربه زدن به موقعیت مادران است« زریا رسالت اصلی تربیت برعهده مادران قرار دارد و اگر عرصه تربیتی ویران شود کانون خانواده و جهان هستی دچار تحول شده و از مسیر اصلی و آفرینش خود دور می شود

* همگون نبودن زن و مرد از نظر فکر

وی ادامه داد: زن و مرد ازنظر فکری باهم متفاوت بوده و برخلاف مرد که ذهن ریاضی بسیار خوبی دارد؛ زن از نظر هنری بسیار با ذوق و با سلیقه است و به عبارت دیگر ذهن زن جزئی نگر بوده و ذهن مرد کل نگر است؛ ولی با این وجود این دو نوع انسانی باید با یکدیگر ازدواج کرده و زمنیه تعالی خانواده را فراهم کنند.

* مدرک گرایی مخل ازدواج است

کارشناس دوره های معارفی آستان حضرت معصومه سلام الله علیها با تاکید براینکه کمال زن به مدرک گرایی و کسب مال نیست، افزود: شرافت و کمال زن به خانه داری و تربیت انسان های رشید بوده و البته این به این معنا نیست که زن کسب علم نکند؛ بلکه زن باید کسب علم کند اما در رشته های مرتبط با زنان و خانواده نه این که زن ابزار بردگی شود و در مشاغلی که هیچ ارتباطی با او ندارد و با روحیات او همسنخ نیست مشغول به کار شود.

حجت الاسلام مظفری با بیان اینکه پوشش از لوازم حضور زن در اجتماع است و پوشش زن حافظ خانواده است، گفت: زن و مرد با حفظ حریم ها زندگی خود را مستحکم می کنند.

وی با اشاره به این که ادبیات میان زن و شوهر مخصوص خانه بوده و زن و شوهر نباید این ادبیات را بیرون از خانه منتقل کنند، تصریح کرد: انتقال ادبیات خانه به بیرون و یا بالعکس انتقال ادبیات بیرون به درون خانه در رابطه زوجیت به شدت زیانبار است.

کارشناس رسانه ملی ادامه داد: رفتار و پوشش زن نباید به گونه ای باشد که جلب توجه نامحرم کند؛ زیرا این موضوع زمینه شهوت رانی را فراهم کرده و زن نباید از کفش و پوششی استفاده کند که حجم بدن را به نمایش گذاشته و جلب توجه نامحرم کند.

حجت الاسلام مظفری اظهار کرد: زن و مرد باید از فساد ظاهر و فساد باطن خودداری کنند؛ زیرا فساد ظاهری ناشی از فساد باطن است.

وی افزود: همچنین در احادیث بیان شده که سیرت حسنه نسان دهنده باطن حسنه است بنابرانی سیرت که نیکو نسیت نمی تواند به طور طبیعی باطنی حسنه را به دنبال داشته باشد.

کارشناس دوره های معارفی آستان حضرت معصومه سلام الله علیها با تاکید براینکه خداوند باطن و ظاهر را همزمان رشد می دهد، گفت: امام حسن عسگری(ع) می فرمایند که «هیچ بلا و سختی و مشکلی نیست الا اینکه خداوند در آن نعمتی قرار داده است» و کسی که از پوسته یعنی سخت ها بترسد به مغز که همان رشد یافتگی است نمی رساند بنابراین اگر در خانه مشکلی هست بدانیم که رشد خانواده را به دنبال داشته و باید در مقابل آن صبوری کرد.

* هدف ازدواج تربیت امام متقین است

حجت الاسلام مظفری یادآور شد: هدف از ازدواج زن و مرد و پیوند مقدس زناشویی، تربیت امام المتقین است یعنی این که زن و مرد ازدواج می کنند و باید حاصل این ازدواج امام المتقین یعنی انسانی باشد که پیشوای متقین شود.