کارشناس دینی آستان حضرت معصومه سلام الله علیها با بیان اینکه مهم ترین سند بیانات حضرت فاطمه سلام الله علیها برای زنان و مردان جهان در طول تاریخ خطبه فدکیه است، گفت: حضرت زهرا سلام الله پس از وارد شدن این مصیبت های بزرگ بر ایشان باز هم از واجب الهی یعنی حجاب کامل غافل نشده و در نهایت حجاب و عفاف و با گام هایی شبیه پیامبر(ص) برای قرائت خطبه در مسجد نبی حاضر شدند.

به گزارش پایگاه خبری آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها، خانم حیدری مجد،  با اشاره به اینکه از زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها تا قبل از رحلت حضرت رسول(ص) اسناد زیادی در دست نیست، گفت: مهم ترین سند رهنمودهای این بانوی بزرگوار خطبه فدکیه است که بعد از رحلت حضرت رسول(ص) و غصب مقام امامت در مسجد در جمع مردم ایراد کردند.

وی با اشاره به اینکه ظرفیت های زنان در هنگام عزا و از دست دادن عزیزان به خوبی شناخته شده و آشکار می شود، افزود: ظرفیت و ابعاد معرفتی حضرت زهرا سلام الله علیها نیز بعد از رحلت رسول خدا(ص) به خوبی آشکار شد و ایشان پس از رحلت حضرت رسول(ص) مهم ترین مأموریت خود را آغاز کردند.

استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه پس از رحلت رسول خدا(ص) مهم ترین حق اهل بیت(ع) که بزرگترین حق و نیاز مردم در هر عصر و زمانی نیز است؛یعنی حق امامت و برخورداری از وجود امام در جامعه از بین می رود و حضرت زهرا سلام الله علیها به خاطر این حق که نص صریح قرآن است به پا خواسته و از امام علی(ع) حمایت کرده و این حمایت نه تنها به خاطر حق اهل بیت(ع) بلکه به خاطر حق مردم در برخورداری از وجود امام معصوم در هر عصر و زمانی است.

خانم حیدری مجد تصریح کرد: هنوز چیزی از غصب مقام امامت نگذشته بود که غاصبان مقام امامت، اقدام به غصب فدک کردند زیرا فدک بزرگترین سرمایه برای اقامه دین الهی بود و غاصبان مقام مقامت با غصب فدک می خواستند جلوی اقامه دین و حق الهی را بگیرند.

وی افزود: حضرت زهرا سلام الله علیها زمانی که از غصب فدک آگاه می شوند و متوجه می شوند که انصار و مهاجر در مسجد به همراه غصبان مقام امامت نشسته اند، روسری خود را دور سر مبارک پیچانده و بعد از اینکه جلباب خود را پوشیدند در میان عده ای از زنان هم سن و سال خود به سمت مسجد به راه افتادند و راه رفتن حضرت فاطمه سلام الله علیها دقیقا مشابه حضرت رسول(ص) بود.

استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: این حرکت اولیه حضرت زهرا(س) برای زنان و مردان در طول تاریخ یک پیام دارد و آن پیام این است که حتی در بزرگترین مصیبت ها هم از حجاب و عفاف به عنوان یک واجب الهی نباید غفلت کرد؛زیرا مصیبتی بزرگ تر از رحلت رسول خدا(ص) و غصب مقام امامت وجود ندارد.

خانم حیدری مجد با تأکید بر اینکه متأسفانه زنان ایرانی و شیعه با وجود اینکه نام حضرت فاطمه سلام الله علیها را بر خود دارند باز این واجب الهی غافل بوده و نسبت به آن بی توجه هستند، یادآورشد: این در حالی است که بزرگترین درس زندگی حضرت فاطمه سلام الله علیها و حضرت زینب سلام الله علیها برای زنان شیعه عمل به واجب الهی یعنی حفظ حجاب و عفاف حتی در بزرگترین مصایب است.

انتهای پیام /۱۱۲