استاد حوزه علمیه خواهران با بیان اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها در کلام نبوی جایگاه برجسته ای داشته و حضرت رسول(ص) احادیث زیادی را در رفعت جایگاه و مقام ایشان می فرمایند، گفت: حضرت زهرا سلام الله علیها عصاره و میوه وجود رسول الله است

به گزارش پایگاه خبری آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها، خانم میرامام با بیان اینکه قدر و منزلت حضرت زهرا سلام الله علیها به حدی است که خداوند خطاب به حضرت رسول(ص) می فرمایند که به مسلمانان فرمان دهید که شما را با نام خودتان صدا نزده بلکه شما را با نام رسول الله مورد خطاب قرار دهند، گفت: هنگامی که حضرت زهرا سلام الله علیها این فرمان الهی را می شوند رسول خدا(ص) را با نام یا رسول الله مورد خطاب قرارمی دهندکه حضرت رسول (ص) در پاسخ به حضرت زهرا سلام الله علیها می فرمایند که شما چرا، شما وقتی مرا با نام پدر صدا می زنید قلبم زنده می شود.

وی افزود: حضرت رسول(ص) در مورد مقام و جایگاه حضرت زهرا سلام الله علیها می فرمایند که فرشتگان هر صبح و شام به حضرت زهرا سلام الله علیها سلام داده و خطاب به ایشان می فرمایند که ای فاطمه خدا شما را برگزیده، و پاک کرده و شما را سرور زنان دو جهان قرار داده است.

وی افزود: همچنین حضرت رسول(ص) در این زمینه می فرمایند که دخترم فاطمه بانوی بانوان جهان از اولین تا آخرین است که این سخن با توجه به این که از سوی پیامبر خدا(ص) به عنوان الگو و اسوه بشریت مطرح می شود نشان از جایگاه حضرت زهرا سلام الله علیها است؛ زیرا پیامبر(ص) هرگز سخنی بیهوده و از روی هوا و هوس را بیان نمی کنند.

استاد حوزه علمیه خواهران با تأکید بر اینکه رسول خدا(ص) حضرت زهرا سلام الله علیها را میوه وجود و پاره قلب خود می دانند، اظهار کرد: حضرت رسول(ص) درباره عبادت حضرت زهرا سلام الله علیها می فرمایند که هر گاه دخترم فاطمه سلام الله علیها به نماز می ایستد نور وجودی ایشان آنچنان بر فرشتگان مستولی می شود، همانطور که خورشید بر زمین تابش دارد نور وجودی حضرت زهرا سلام الله علیها نیز بر فرشتگان تابش دارد و خداوند آنگاه خطاب به فرشتگان می فرمایند که حبیبه من را ببینید که چگونه خالصا به عبادت من ایستاده است.

میرامام اظهار کرد: فضه بیان می کند که روزی به نزد حضرت زهرا سلام الله علیها مشرف شد که ایشان به فضه فرمود ای فضه تو خسته هستی چند روزی را استراحت کن بعد کارها را با هم تقسیم می کنیم که یک روز شما کار کن و من عبادت می کنم و روزی که من کار می کنم شما استراحت کن و فضه بیان می کند که در روزهایی که حضرت زهرا سلام الله علیها عبادت می کردند شب را به صبح متصل می کردند.

وی با بیان اینکه در زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها لحظه ای وجود ندارد که ایشان از عبادت اول وقت غافل شده باشند، اظهار کرد؛ متأسفانه ما به عنوان پیروان این بانوی بزرگوارا در بیشتر اوقات نمازهای خود را از روی کاهلی و بی حوصلگی می خوانیم و این شایسته یک پیرو حضرت زهرا سلام الله علیها نیست.

استاد حوزه علمیه خواهران با بیان اینکه زمانی که حضرت زهرا سلام الله علیها خبر رحلت زود هنگام خود را از حضرت رسول(ص) می شنوند به مرگ لبخند می زنند، یادآور شد: ما هم باید مانند حضرت زهرا سلام الله علیها در زندگی خود به گونه ای عمل کنیم که با فرا رسیدن مرگ خود لبخند بزنیم نه اینکه از مرگ بهراسیم و حتی فکر کردن به مرگ ما را آزار دهد.

انتهای پیام/۱۱۲