در ساعات اولیه رأی گیری صورت گرفت

گزارش تصویری: شرکت تولیت آستان حضرت معصومه(س) در رأی گیری