تصاویر ارسال کمک های مردمی اهدائی به آستان به مناطق زلزله زده غرب کشور