گزارش تصویری: حضور خادمان حرم کریمه اهل بیت در منزل شهید مدافع حرم مجید عسگری جمکرانی