گزارش تصویری: حضور خادمان آستان حضرت معصومه(س) در مدرسه دخترانه شهید ابراهیمی قم