گزارش تصویری: استقبال از پیکر شهید مهدی ایمانی در معراج شهدا