تقدیر معاون فرهنگی از کارکنان هسته گزینش آستان مقدس