خطبه خوانی خادمان همزمان با آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی