استقبال از جانبازان اعصاب و روان در حرم کریمه اهل بیت(س)