افتتاح نمایشگاه نوروزی بهشت بانو با حضور آیت الله سعیدی