ویژه برنامه همراهی با حضور قاریان تانزانیایی برگزار شد