حال و هوای شب شهادت امام موسی کاظم(ع) در حرم بانوی کرامت