مانور آیین ترتیل خوانی نوجوانان در آستانه ماه مبارک رمضان