آغاز آیین ترتیل خوانی قرآن نوجوانان با حضور آیت الله سعیدی