شکرگزاری خادمان حرم کریمه اهل بیت(س) در پایان ضیافت الله