غبارروبی مضجع کریمه اهل بیت(س) با حضور زائران بین المللی