اختتامیه مسابقات ورزشی کارکنان حرم کریمه اهل بیت(س)