اجتماع بزرگ مردمی منادیان غدیر در حرم مطهر کریمه اهل بیت(س)