دسته های عزاداری در تاسوعای حسینی/ اقامه با شکوه نماز ظهر