به گزارش پایگاه خبری آستان مقدس حضرت معصومه سلام‌الله علیها، حلقه معارفي «موانع و راهکارهای ازدواج جوانان» در رواق حضرت خدیجه سلام‌الله علیها ویژه بانوان برگزار می‌شود.

این حلقه معارفی هر هفته صبح پنجشنبه با سخنرانی خانم شاه جعفری از اساتید حوزه علمیه خواهران از ساعت ۱۰ صبح برای بانوان در رواق حضرت خدیجه سلام‌الله علیها دایر است.

تعریف ازدواج، خانواده و اهمیت آن، دسته بندی موانع ازدواج اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بیان موانع اقتصادی و راهکارهای آن، تبیین موانع فرهنگی ازدواج و تبیین موانع اجتماعی ازدواج از موضوعاتی است که در این حلقه معارفی بررسی می‌شود.

هدف از برگزاری این حلقه معارفی فراهم کردن بستر ازدواج جوانان با محوریت خانواده‌ها بوده و کارشناسان آستان مقدس بانوی کرامت با تبیین ابعاد مختلف ازدواج و جلب‌ توجه و همکاری خانواده‌ها می‌خواهند، بستر و زمینه ازدواج آسان را برای جوانان از طریق تبیین راهکارها برای مادران بدون یاری‌گرفتن از نهاد خاصی فراهم کنند.