به گزارش پایگاه خبری آستان مقدس حضرت معصومه علیهاالسلام، در راستای ترویج فرهنگ ناب اسلامی و دینی در حرم کریمه اهل بیت(س)، دیوار نگاره امید به خدا انعکاس دهنده معنای حقیقی امید بر دیوار خیابان های مشرف به حرم مطهر نقش بست.
بر اساس این گزارش، از آنجا که موضوع ولایت مدرای از جمله موضوعات مورد تأکید در سیاست های کلی محتوای فرهنگی آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها قرار داده شده است و با توجه به تأکید مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و سخنرانی های متعدد پیرامون تبیین و ترویج امید به معنای حقیقی آن در جامعه، کار گروه محتوایی آستان مقدس نصب دیوار نگاره ها را در دستور کار قرار داد.
در این راستا، موضوع دیوار نگاره های حرم با عنوان امید به خدا با محوریت آیات قرآنی پیرامون ابعاد گوناگون امید در زندگی فردی و اجتماعی انتخاب و محتوای مربوطه در دو قالب شعر و متن بر دیواره های میدان آستانه، خیابان آیت الله نمر (شبستان) و خیابان آیت الله مرعشی نجفی (ارم) نقش بست.
در این طرح، در ۱۵ دیوار نگاره، معنی امید، امید مطلق به خداوند و قطع هر گونه امید از غیر خدا نصب شد.
خاطرنشان می شود بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، دیوار نگاره های اطراف حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هر ماه با یک موضوع جدید در معرض دید زائران و مجاوران حرم کریمه اهل بیت(س) قرار می گیرد.