به گزارش پایگاه خبری آستان مقدس حضرت معصومه سلام‌الله علیها، همزمان با آغاز ثبت‌نام ترم تابستانی مرکز قرآن و حدیث کریمه اهل‌بیت علیه‌السلام پیش‌نیازهای ثبت‌نام در رشته‌های حفظ و قرائت از سوی مرکز قرآن و حدیث اعلام شد.
پیش‌نیازهای ثبت‌نام در رشته قرائت شامل کارگاه‌های روان‌خوانی و روخوانی، کارگاه روان‌خوانی، تجوید سطح یک، تجوید سطح دو و صوت لحن گرایش تحقیق، گذراندن دوره‌های مقدماتی (برادران در سه فصل آموزشی، خواهران در یک فصل آموزشی) و تکمیلی (برادران در شش فصل آموزشی، خواهران در یک فصل آموزشی)، صوت لحن گرایش ترتیل (مقدماتی برادران در سه فصل، خواهران دریک فصل آموزشی) و تکمیلی (برادران در شش فصل آموزش، خواهران در یک فصل آموزشی) است.
همچنین از نوجوانان شرکت‌کننده در طرح منهاج نیز به شرط قبولی در آزمون قرائت ثبت‌نام به عمل خواهد آمد.
پیش‌نیازهای رشته حفظ نیز بر اساس برنامه محور بودن و یا استاد محور بودن شامل حفظ برنامه محور شامل دوره‌های حفظ دوساله، چهارساله و هشت‌ساله (ویژه محصلان) می‌شود.
در حفظ برنامه محور دوساله در ابتدا قرآن آموز باید جزءهای ۲۶،۳۰ تا نیمه جزءهای ۲۹ را حفظ کند، پس از آن باید نیمه جزء ۲۹، جزء ۱۰ و جزء ۴ از سوی قرآن آموز حفظ شود و در مرحله پایانی حفظ جزء ۵ تا ۲۵ از سوی قرآن آموز صورت می‌گیرد.
در فرآیند حفظ برنامه محور دوساله قرآن آموز در هر فصل آموزش باید چهار و نیم جزء از اجزای قرآن کریم را حفظ کند.
در حفظ برنامه محور ۴ ساله ابتدا جزء ۳۰، ۲۶ و نیمه جزء ۲۷ از سوی قرآن آموز حفظ می‌شود، سپس قرآن آموز نیمه دوم جزء ۲۷، جزء ۲۸ و جزء ۲۹ را حفظ می‌کند و پس از آن حفظ جزء ۱ تا ۲۵ از سوی قرآن آموز انجام خواهد شد.
در فرآیند برنامه محور حفظ چهارساله قرآن کریم، قرآن آموز در هر فصل آموزشی دو و نیم جزء از قرآن کریم را در هر فصل آموزشی حفظ می‌کند.
در فرآیند هشت‌ساله حفظ برنامه محور نیز به ترتیب جزء ۳۰ و جزء ۲۶، جزء ۲۷ و ۲۸، جزء ۲۹ و جزء ۱ تا ۲۵ حفظ خواهد شد.
در فرآیند حفظ برنامه محور هشت‌ساله، در هر فصل آموزشی ۲ جزء از اجزای قرآن کریم از سوی قرآن آموز محصل حفظ خواهد شد.
فرآیند استاد محور حفظ در مرکز قرآن و حدیث کریمه اهل‌بیت علیه‌السلام خود شامل دو بخش حفظ آزاد و تثبیت محفوظات می‌شود.
لازم به ذکر دوره تثبیت محفوظات شامل دوره تثبیت ۱(تثبیت ۱۰ جزء محفوظات در یک فصل آموزشی)، تثبیت ۲ (تثبیت ۲۰ جزء در یک فصل آموزشی) و تثبیت ۳(تثبیت ۳۰ جزء در یک فصل آموزشی) می‌شود.