آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در نظر دارد نسبت به واگذاری اجاره املاک به‌صورت مزایده اقدام نمايد. بنابراين از مدعوین دعوت می‌شود ضمن مد نظر قرار دادن شرايط و مشخصات زیر، پیشنهاد خود را ارائه فرمایند.

شرايط عمومی مزايده:

۱) متقاضیان پس از قبول شروط مزايده، مفاد قرارداد اجاره و ساير ضوابط آستان مقدس می‌توانند فرم تکمیل شده «پیشنهاد قیمت مزایده» را همراه اصل فیش واریزی در پاکت درب بسته، پس از درج موضوع مزایده و نام و نشانی خود برروی آن، حداكثر تا ساعت ۱۴:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ به مدیریت املاک و موقوفات آستان مقدس واقع در ” قم، بعد از گلزار شهداء، خیابان شهیدان هاشمی شاهرودی، بعد از خيابان شهيد مهدی سقايتی، مجتمع آستان مقدس ” تحویل نمایند.
۲) نتیجه مزایده در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ از طریق نصب در تابلو اعلانات مجتمع آستان مقدس اعلام می‌گردد و به‌منزله ابلاغ به پیشنهاد دهندگان است.
تبصره۱: چنانچه برنده مزایده پس از اعلام رسمی نتایج (بند ۳)، ظرف مدت ۵ روز نسبت به طی مراحل انعقاد قرارداد اجاره اقدام ننماید، سپرده او توسط آستان مقدس به نفع موقوفه برداشت می‌گردد و قابل استرداد نخواهد بود و تا منتخب سوم، در صورت انصراف منتخبین قبلی ادامه می‌یابد.
تبصره۲: سپرده سایر شرکت کنندگان در مزایده (به‌جز نفرات اول تا سوم) پس از گذشت ۵ روز کاری از اعلام نتایج با تکمیل درخواست کتبی مسترد خواهد شد و سپرده نفرات دوم و سوم حداکثر ۲۰ روز کاری پس از اعلام نتایج استرداد خواهد یافت.
۳) مستأجر در استفاده از مورد اجاره بایستی شخصاً مبادرت نموده و حق واگذاری مورد اجاره را به شخص ثالث كلاً و يا جزئاً تحت هيچ عنوان ولو به مشاركت، مباشرت، وكالت و يا نمايندگی و . . . نخواهد داشت.
۴) مستأجر بایستی برابر ضوابط و قوانین مصوب ارگان‌ها و نهادهای مربوطه و شروط قرارداد فی‌مابین با آستان مقدس اقدام نماید.
۵) مستأجر بایستی در هنگام انعقاد قرارداد به‌همراه یک نفر ضامن مراجعه نماید و يک فقره چک ضمانتی به مبلغ کل مال‌الاجاره كه ظَهر آن توسط ضامن قرارداد امضا گرديده است بابت اجور معوقه و تخلیه، تحویل نمايد.
۶) آستان مقدس در رد یا قبول یک یا کلیه پيشنهادات مختار است و شرکت در مزایده، هیچ حقی برای پیشنهاد دهندگان ایجاد نمی‌نماید.
۷) هزينه آگهی مزايده، به نسبت بر عهده برندگان مزایده خواهد بود.

شرایط مربوط به جدول شماره ۱:

۱) پپيشنهاد دهندگان بايستی قیمت پایه (کارشناسی شده) اجاره یک‌ماهه را به‌عنوان سپرده شرکت در مزایده به شماره حساب جاری ۰۱۰۵۷۹۱۶۹۰۰۰۵ نزد بانک ملی به‌نام آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه عليها السلام واريز نمايند. [ قیمت‌های پایه در جدول شماره یک ارائه شده است ]
۲) اجاره بهای ماه اول نقد و مابقی به‌صورت چک به تاریخ اول هر ماه، در زمان انعقاد قرارداد اخذ می‌شود.
تبصره: معادل ریالی دو ماه اجاره به‌عنوان ودیعه در زمان انعقاد قرارداد اخذ می‌شود.
۳) در موارد تجاری، بایستی پیشه مورد نظر در فرم پیشنهاد قیمت، به‌صورت دقیق درج شود.
۴) پایان مدت مورد اجاره (۱۴۰۰/۰۶/۳۰) می‌باشد و در پایان مدت مستاجر بدون هیچ‌گونه عذری، موظف به تخلیه است.

جدول شماره ۲

شرایط مربوط به جدول شماره ۲:

۱) پپيشنهاد دهندگان بايستی مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال را به‌عنوان سپرده شرکت در مزایده به شماره حساب جاری ۰۱۰۵۷۹۱۶۹۰۰۰۵ نزد بانک ملی به‌نام آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه عليها السلام واريز نمايند.
۲) بخشی از شروط قرارداد اجاره:
الف) مورد مزایده برای استفاده مسکونی واگذار می‌شود.
ب) منتخب مزایده موظف است حداکثر طی دو سال (از تاریخ تنظیم سند اجاره) نسبت به تکمیل ساختمان مسکونی اقدام نماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن ۰۲۵۳۷۱۱۹۱۷۹ تماس حاصل نمائید.