به گزارش پایگاه خبری آستان مقدس حضرت معصومه علیها السلام، حجت الاسلام سید حسین مومنی امشب بعد از نماز عشاء در شبستان امام خمینی(ره) گفت: سیره عملی امام معصوم بهترین الگو برای افراد در طول زندگی و جامعه اسلامی است.

وی گفت: مشی عملی حضرات معصومین بهترین سبک رفتاری است و باید نصب العین انسان ها باشد تا به واسطه آن انسان بتواند از امتحانات الهی سربلند بیرون بیاید که سیره عملی سید الشهدا در عاشورا از مصادیق بارز این رفتار عملی در مقابل ابتلائات است.

وی افزود: افعال الهی در همه حالات باید زیبا دیده شود حتی اگر از آن افعال مصیبتی به انسان برسد و به جای نعمت و رفاه، نقمت و ابتلا نصیب انسان شود.

سخنران حرم بانوی کرامت خاطر نشان کرد: شکر نعمات الهی در همه حال و موثر دانستن خداوند در همه امور باعث می شود مصائب برای انسان گوارا شود و صبر در ابتلائات نیز مایه رشد و کمال انسان خواهد شد.

حجت الاسلام مومنی تاکید کرد: اختیار هر چیزی در دست خداوند است و رضایت به مشیت الهی  بهترین روش و زیبا ترین عمل در سیره رفتاری امام حسین علیه السلام است.

سخنران حرم بانوی کرامت در ادامه گفت: مقدم داشتن رضایت خداوند بر رضایت شخصی، رفتاری است که باید از سیره عملی سید الشهداء در واقعه عاشور اخذ شود.

وی افزود: اعتماد و توکل به خداوند باعث عزت مندی انسان در عالمین خواهد شد حتی اگر در ظاهر امر به انسان نقمت و مصیبتی برسد.

استاد حوزه علمیه خاطر نشان کرد: خروج از عافیت و ناسپاسی به درگاه الهی در مصائب و ابتلائات دنیوی، بسیار خطرناک است و باعث می شود انسان به سمت کفر و شرک کشیده شود.

حجت الاسلام مومنی یادآور شد: سپردن عنان امور به خداوند مایه رضایت الهی است و باعث می شود انسان به مقام صابرین برسد و تسلیم اوامر الهی باشد.

وی تاکید کرد: انسان نباید به هیچ وجه در زندگی خود «آینده نگرانی» داشته باشد و به خاطر مشکلات اقتصادی مانع تکثر نسل شود و این تفکر صهیونیستی درخانواده نهادینه شود بلکه باید به رازقیت خداوند اعتقاد داشته باشد.