به گزارش پایگاه خبری آستان مقدس حضرت معصومه علیها السلام، حجت الاسلام فرحزاد در شام رحلت نبی گرامی اسلام(ص) در شبستان امام خمینی(ره) طی سخنانی اظهار داشت: رسول خدا رحمت الهی در دو عالم است و بهترین توسل کوتاه و افضل عبادت، صلوات بر رسول خدا است.
وی افزود: ذکر شریف صلوات برکات بسیاری را به دنبال دارد و بهترین هدیه به محضر رسول خدا صلوات است.
سخنران حرم بانوی کرامت خاطرنشان کرد: در روایات متعددی، بشارت های بسیاری برای انسان هایی که به این ذکر شریف مداوت دارند آمده است و هر کس بخواهد به قرب اعلی برسد باید مداومت بر ذکر صلوات داشته باشد.
استاد حوزه علمیه تاکید کرد: ذکر صلوات نور است و انسان را از نار دور می کند؛ قلب انسان را نورانی و باعث جذب رحمت الهی خواهد شد.
حجت الاسلام فرحزاد یادآور شد: نبی خدا اول مخلوق عالم است و تمام مخلوقات هستی از نور نبی خدا خلق شده اند؛ در حقیقت رسول خدا، فیض نخست خداوند در عالم هستی است.
وی در ادامه گفت: نور نبی خدا(ص) قبل از خلقت آدم و حوا، شمس و قمر و موجودات عالم ماده خلق شده است.
سخنران حرم بانوی کرامت خاطرنشان کرد: خداوند انسان را برای عبودیت خلق نموده که این حالت بندگی در وجود تمام انسان ها وجود دارد. انسان به ناچار نیازمند و عاجز است و اگر انسان این نیاز خود را از طریق بندگی خداوند برطرف نکند، دچار بندگی شیطان خواهد شد.
وی تاکید کرد: تنها راه سعادت انسان انتخاب درست بندگی و خدا محوری در زندگی است که رسول خدا(ص) جهت هدایت انسان ها و رساندن بشریت به مرحله عبودیت خداوند مبعوث شده است.
حجت الاسلام فرحزاد یادآور شد: بالاترین افتخار رسول خدا(ص)، عبد خدا بودن است. نبی گرامی اسلام(ص) عبد برگزیده و منتخب شده خداوند است و تمامی عالم هستی به خاطر وجود مقدس رسول خدا خلق شده است.
سخنران حرم بانوی کرامت در پایان افزود: هر کس رسول خدا(ص) دوست بدارد، محبوب خداوند خواهد شد و هر کس با محبوب خدا، دشمنی داشته باشد، مبغوض درگاه الهی خواهد شد و از رحمت الهی بهره ای نخواهد برد.