به گزارش پایگاه خبری آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها، سردار نقدی، در مراسم اربعین شهید سلیمانی و دیگر همرزمانش در شبستان امام خمینی(ره) گفت: ملت ایران مدیون خون های پاک ریخته شده در راستای برپایی حکومت اسلامی است.
وی افزود: در شهادت حاج قاسم، همه مردم اعم از پیر و جوان، زن و مرد گریستند و محزون شدند و هنوز هم داغدار هستند.
شلیک به سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس، شلیک به شخص نبود بلکه شلیک به آرمان های مقدس یک ملت بود و ما همیشه داغدار خواهیم بود و تا انتقام سخت نگیریم از پا نمینشینیم.
معاون هماهنگ کننده سپاه تاکیدکرد: انتقام سخت محو اسرائیل و اخراج آمریکا از منطقه است و سلیمانی یک شخص نبود بلکه یک مکتب بود.اگر بخواهیم مکتب شهید سلیمانی را در یک کلمه خلاصه کنیم، می شود اخلاص. یعنی برای خدا بود و برای خدا کار کرد و مطیع خدا بود و در راه خدا به شهادت رسید.
سخنران مراسم اربعین سردار سلیمانی یادآور شد: چکیده مکتب شهید سلیمانی اخلاص است چرا که از هر کسی در خصوص این شهید سوال کنید، خواهد گفت اخلاص که این یک شاخصه بسیار مهم است.
وی اظهار داشت: ترجمه و تفسیر مکتب شهید سلیمانی خیلی گسترده است که اولین مورد اطاعت محض از ولایت بود چرا که همه می گفتند حضور در سوریه خطرناک و این کشور در حال سقوط است، اما شهید سلیمانی به دستور ولایت در این کشور حاضر شد و دشمن را شکست داد.
وی افزود: دومین تفسیر از مکتب این شهید عزیز، بی توجه به شماتت ها و سرزنش های دوست و دشمن فقط به اهداف مقدس فکر می کرد.
نقدی خاطر نشان کرد: فروتنی و تواضع در مقابل مردم، رزمندگان و ولایت شاخصه ها و ترجمه های مهمی است که می توان از مکتب شهید سلیمانی به دست آورد.