آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در نظر دارد نسبت به واگذاری امور خدماتی آستان مقدس به شرکت‌های پیمانکاری را از طريق مناقصه اقدام نمايد. بنابراين از مدعوین دعوت می‌شود ضمن مد نظر قرار دادن شرايط و مشخصات عمومی و اختصاصی به شرح ذیل، قيمت پيشنهادی خود را به شرح ذیل اعلام فرمایند.

الف) شرایط اختصاصی:

 1. تعداد نیروی مورد نیاز این پیمان ۱۵۷ نفر می‌باشد . نیروهای موجود براساس نظر آستان مقدس در اولویت به کارگیری خواهند بود .
 2. در صورت نياز کارفرما به افزايش نيرو، با اعلام دستگاه نظارت، پيمانكار موظف به تأمين نيرو از بین نیروهای معرفی شده آستان مقدس بوده و هزينه‌های مربوطه به قرارداد اضافه خواهند شد.
 3. در صورت نياز به هرگونه تغيير در محل خدمت، اضافه، حذف و تعديل نيروها، مراتب توسط دستگاه نظارت به پيمانكار اعلام و مبنای عمل در پرداخت‌های بعدی خواهد بود.
 4. پيمانكار می‌بايست از موضوع پیمان اطلاعات کامل را کسب کرده و هرگونه اعلام بی‌اطلاعی از موضوع، حجم، وسعت و هزینه‌های قرارداد و نيازهای مجموعه پس از انعقاد قرارداد رافع تعهدات و مسئوليت‌های پيمانكار نخواهد بود.
 5. تهيه تمامی مواد و مصالح مصرفی (به‌جز موضوع حفاظت فردی)، ابزار، ادوات و ماشين‌آلات اجرای عمليات موضوع قرارداد به عهده كارفرما می‌باشد.
 6. كارفرما در ابتدای قرارداد ادوات و ماشين آلات و وسايل لازم برای اجرای قرارداد را طی صورت‌ جلسه‌ای در اختيار پيمانكار قرارداده و در پايان قرارداد نيز وسايل و ادوات را سالم تحويل می‌گيرد.
 7. هزینه تعمیر ادوات و تجهیزات تحویلی به پیمانکار که خرابی آن‌ها ناشی از قصور عوامل پیمانکار در سرویس و نگه‌داری و یا استفاده نادرست باشد (به تشخیص دستگاه نظارت) به عهده پیمانکار و در غیر این صورت به عهده کارفرما خواهد بود.
 8. تأمين نيروی ساده و متخصص و نيز پرداخت كامل دستمزد، پاداش، عيدی، سنوات، بن، بيمه و تمام حقوق قانونی كارگران به عهده پيمانكار می‌باشد. تمام پرداخت‌های به پرسنل بر اساس قانون كار می‌باشد .
 9. به‌منظور ارتباط سه طرفه دستگاه نظارت، پیمانکار و نیروهای خدماتی، «رابط امور خدمات» از طرف دستگاه نظارت پس از تأیید کارفرما به پیمانکار معرفی می‌گردد. رابط امور خدمات با اختیارات مندرج در دفترچه شرح وظایف جهت امور اداری نیروهای پیمان و تحویل و اجرای ابلاغ‌ها و دستورات دستگاه نظارت انجام وظیفه خواهد کرد. معرفی و حضور رابط امور خدمات، ارتباطی با انجام وظایف مدیریتی پیمانکار ندارد. پیمانکار می‌تواند در صورت نیاز نیرویی را برای انجام وظایف مدیریتی خود انتخاب نماید که در این صورت بیمه و حقوق این فرد به عهده پیمانکار بوده و از نیروهای ستادی پیمانکار تلقی می‌گردد .

آگهی مناقصه واگذاری امور خدماتی به شرکت‌های پیمانکاری

ب) شرايط عمومی

 1. آستان مقدس قم در قبول و يا رد هر يک از پيشنهادات مختار است.
 2. تسليم پيشنهاد توسط متقاضی به منزله قبول تمام شرايط و مفاد اسناد مناقصه، آيين‌نامه‌ها و قوانين و مقررات داخلی آستان مقدس قم و تأييد داشتن توان مالی و تشكيلاتی لازم برای اجرای موضوع قرارداد می‌باشد.
 3. به پيشنهادات واصله به صورت سر باز، ناقص، مشروط، مخدوش، مبهم، ناخوانا، فاقد مهر و امضا، بدون سپرده و دريافت پس از تاريخ مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 4. کارفرما اختيار دارد حجم عمليات و برآورد ريالی آن را با ابلاغ كتبی به پيمانكار تا ۲۵٪ افزايش يا كاهش دهد.
 5. تمامی كسور قانونی متعلق به اين قرارداد به عهده پيمانكار است.
 6. ماليات بر ارزش افزوده در صورت الزام قانونی برای قرادادهای امور خدماتی و ارائه مستندات لازم از سوی پیمانکار و ثبت نام در سامانه مربوط جداگانه پرداخت خواهد شد.
 7. برنده مناقصه ملزم است حداكثر یک هفته پس از اطلاع از برنده شدن در مناقصه در محل مدیریت حقوقی آستان حاضر شده و اسناد و مدارك مورد نياز را بر اساس پيشنهاد خود تكميل، امضاء و مهر نموده و تحويل نمايد؛ در غير اين ‌صورت تضمين شركت در مناقصه به نفع كارفرما بدون هيچ‌گونه تشريفات اداری، قضایی و … ضبط شده و نفر دوم به عنوان برنده اعلام می‌گردد. در صورتی كه نفر دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده نفر دوم نيز ضبط خواهد شد.
 8. تمام هزينه‌های درج آگهی اين مناقصه در روزنامه‌ به عهده برنده مناقصه است.
☎️ برای كسب اطلاعات بيشتر می‌توانيد با شماره تلفن‌
۳۷۱۱۹۱۲۳ با پیش شماره ۰۲۵ تماس حاصل فرمایید.
برای دانلود اسناد مناقصه و نمونه قرارداد بر روی لینک‌ دانلود در پایین همین صفحه کلیک نمایید.