آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در نظر دارد سرقفلی تعدادی از مغازه‌های مجتمع تجاری صفائیه قم را با مشخصات و امکانات ذیل، از طریق برگزاری مزایده به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

مشخصات و امکانات:

ب) شرايط مزایده

۱) متقاضیان بایستی مبلغ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال را بعنوان سپرده به شماره حساب ۴۹۳۰۹۵۴۱۷۲ نزد بانك ملت بنام آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (عليهاالسلام) واريز نمايند. [قیمت های پایه در جدول فوق ارائه شده است].

تبصره ۱: چنانچه برنده مزایده پس از اعلام رسمی نتایج (بند ۳)، ظرف مدت ۵ روز نسبت به پرداخت مبلغ سرقفلی و انعقاد قرارداد اجاره اقدام ننماید، سپرده او توسط آستان مقدس به نفع موقوفه ضبط مي‌گردد و قابل استرداد  نخواهد بود و تا منتخب سوم، در صورت انصراف منتخبین قبلی ادامه می‌یابد.

تبصره ۲: سپرده سایر شرکت کنندگان درمزایده (بجز نفرات اول تا سوم) پس از گذشت ۱۰ روز کاری از اعلام نتایج با تکمیل درخواست کتبی مسترد خواهد شد و سپرده نفرات دوم و سوم حداکثر ۲۰ روز کاری پس از اعلام نتایج مسترد می شود.

۲) متقاضیان بایستی فرم تکمیل شده «پیشنهاد قیمت مزایده» به انضمام آگهی مزایده امضاء شده و اصل فیش واریزی را در پاکت درب بسته، پس از درج موضوع مزایده و نام و نشانی خود برروی آن، حداكثر تا ساعت ۱۳:۳۰ روز دو شنبه  مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ به مدیریت املاک و موقوفات آستان مقدس واقع در قم/بعد از گلزار شهداء/ خیابان شهیدان هاشمی شاهرودی/ بعد از خيابان شهيد مهدي سقايتی/ مجتمع آستان مقدس تحویل و رسید دریافت نمایند.

۳) نتیجه مزایده در روز یکشنبه مورخ ۰۲/۰۹/۱۳۹۹ از طریق نصب در تابلو اعلانات مجتمع آستان مقدس  و مجتمع تجاری صفائیه اعلام می‌گردد و به منزله ابلاغ به پیشنهاد دهندگان می‌باشد.

۴) منتخب مزایده بایستی ۵۰ درصد مبلغ پیشنهادی سرقفلی را حداکثر تا روز دوشنبه مورخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۹ بصورت نقد و مابقی را حداکثر طی ۲ ماه پرداخت نماید. بدیهی است پس از تسویه حساب کل مبلغ سرقفلی آستان مقدس نسبت به تنظیم قرارداد داخلی اجاره اقدام و مغازه را تحویل می نماید.

تبصره ۱: در صورتی که منتخب مزایده به هر علتی تسویه حساب مبلغ سرقفلی را در مهلت مقرر انجام ندهد،  امتیاز ایشان ملغی  و مبالغ پرداختی پس از کسر ۱۵% بعنوان خسارت و ضرر و زیان موقوفه، مسترد خواهد شد.

تبصره ۲: در صورتی که منتخب مزایده درخواست تنظیم سند رسمی را داشته باشد ،پرداخت هزینه های تنظیم سند ، عوراض شهرداری و هر نوع عوارض و مالیات متصوره دیگر به عهده ایشان می باشد.

تبصره ۳: قرارداد اجاره اولیه سه ساله بوده و مبلغ اجاره طبق ضوابط و مقررات آستان مقدس تعیین می گردد و برابر ضوابط تمدید خواهد شد.

۵) تغییر پیشه و واگذاري مورد اجاره به شخص ثالث بصورت کلی  و يا جزئی پس از کسب موافقت آستان مقدس و مطابق با ضوابط و مقررات مجتمع امکان پذیر خواهد بود.

 6) مستأجرین بایستی در بهره برداری از مغازه های فوق برابر ضوابط و قوانین مصوب ارگانها و نهادهای مربوطه و شروط قرارداد اجاره آستان مقدس اقدام نمایند.

۷) آستان مقدس در رد یا قبول کلیه پيشنهادات مختار است و شرکت در مزایده، هیچ حقی برای پیشنهاد دهندگان ایجاد نمی نماید.

۸) هزينه آگهی و اطلاع رسانی مزایده ، به تناسب بر عهده برندگان خواهد بود.

☎️ برای كسب اطلاعات بيشتر می‌توانيد با شماره تلفن‌
۳۷۱۱۹۱۷۹ با پیش شماره ۰۲۵ تماس حاصل فرمایید.