به گزارش پایگاه خبری آستان مقدس حضرت معصومه سلام‌الله علیها، از خصوصیت‌های بارز بانوی کرامت که می‌تواند الگو و اسوه برای همه پویندگان روش و منش آن حضرت در هر عصر و زمانه‌ای باشد ولایت مداری و تعبد به امام زمانش است.

به این معنا که در شرایطی بس سخت که حضرت رضا علیه السلام از چند جبهه مورد تهاجم قرار گرفته بودند، که از یک سو واقفیه به بهانه اینکه ۴۲ سال از عمر امام علیه السلام می‌گذشت ولی صاحب فرزند نشده بودند؛ درحالی که امامت بایست از نسل امام استمرار پیدا کند؛ منکر امامت امام شده بودند و برخی دیگر از بستگان امام علیه السلام با القاء شبهه واقفیه که امام جواد علیه السلام چهره اش گندمگون است و هیچ امامی چنین چهره ای نداشتند منکر فرزند بودن امام بودند که با آوردن عالم قیافه شناس و شهادت وی این فتنه پایان یافت.

از طرف سوم برادر دیگر امام رضا علیه السلام که «زید النار» نام داشت با متهم کردن امام رضا علیه السلام به کندروی و سازش با خلیفه بنی العباس قیام خشونت باری به راه انداخته بود و در مقام رقابت با آن حضرت قرار داشت و مأمون نیز با متهم کردن امام علیه السلام به قیام در مقام احضار آن حضرت به مرو بود.

در این میان بی شک و تردید حضرت معصومه سلام الله علیها از جمله طلایه داران تعبد به ولایت حضرت رضا علیه السلام است. ایشان به گونه‌ای بی قرار امام خویش بودند که فراق شان را تحمل نکردند و پیمودن راه سخت چند هزار کیلومتری مدینه تا مرو را در پیش گرفتند تا به امام زمانشان برسند و در حضورشان مشرف شوند.

سیدمحمدتقی قادری، پژوهشگر حوزوی