به گزارش پایگاه خبری آستان حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، حجت الاسلام والمسلمین بنیادی درشبستان امام خمینی حرم مطهربا اشاره به اینکه انسان در زندگی برای رسیدن به کمالات عالیه وهدف زندگی خود به سه پیروزی نیاز دارد، خاطرنشان کرد: یک پیروزی ورستگاری مربوط به زندگی در دنیا است، رستگاری دوم زمان انتقال از این دنیا به سرای آخرت و سومین ومهمترن رستگاری برای انسان در قیامت وزمان حسابرسی اعمال است.
وی با بیان اینکه آیات وروایات متعددی در مورد فلاح و رستگاری انسان بیان شده است، افزود: بیش از ۱۳مرتبه کلمه فلاح در قرآن کریم آمده که همه مربوط به رستگاری در زندگی دنیوی است زیرا انسان باید در قیامت نسبت به ” حق الله” ،” حق الناس” و” حق النفس” پاسخگو باشد.
استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه شرط فلاح ورستگاری در زندگی دنیوی وآخرت ایمان واعتقاد به خداوند است، تصریح کرد: خداوند در قران کریم می فرماید سه گروه هیچ وقت در دنیا وآخرت به فلاح ورستگاری نمی رسند.
وی ادامه داد: کسانی که کافرشدند ودر مقابل خداوند متعال، خدای دروغین ساخته اند واز بندگی خداوند خارج شده اند گرچه دردنیا زندگی می کنند ورزق وروزیشان از طرف خداوند تامین می کند ولی به رشد ورستگاری در دنیا نمی رسند، زیرا هیچ عذابی بد تر از خارج شدن از بندگی خداوند نیست.
حجت الاسلام والمسلمین بنیادی با ابراز اینکه بعضی از انسان ها ادعای مسلمانی می کنند ولی در مقام عمل بندگی خداوند را نمی کنند ، بیان کرد: همه کسانی که در واقعه کربلا حضور داشتند انسان بودند وندای امام زمان خویش را شنیده اند اما گروهی با انتخاب درست ، رستگاری در دنیا وآخرت را برگزیدند وبقیه راه خباثت را پیش گرفته ودر دنیا خفت وخوار شدند ودر آخرت به بدترین سرانجام رسیدند.
خطیب حرم مطهر خاطرنشان کرد: گروه دیگری که به رستگاری نمی رسند کسانی هستند که گرچه مسلمان اند وبه خداوند ایمان دارند ولی به دیگران ظلم وستم می کنند که خداونددر مورد آنها می فرماید« لا یفلح الظالمون»
وی با بیان اینکه اولین چیزی که اسلام با آن مقابله کرد ظلم بود، ابرازکرد: ظلم از صفاتی است که اعتبار انسان را درهمه امور دنیوی از بین می برد زیرا کسی که منافع ومصالح خود را بر دیگران ترجیح می دهد از نظر همه، انسانی مذموم است.
خطیب حرم مطهر سومین گروه را مجرمان دانست وگفت: مجرم کسی است که خطوط احکام الهی را رعایت نمی کند واز عهده پاسخ کارهایی که انجام داده برنیاید وچنین کسی در دنیا به فلاح نمی رسد.
حجت الاسلام والمسلمین بنیادی تعالی در فکر وعقیده ، تعالی در اخلاق وخدا محوری وخدا باوری را از راه های رسیدن مومن به رستگاری در دنیا وآخرت ذکر کرد.