به گزارش پایگاه خبری آستان حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، خانم میرامامی در محفل عصرانه بانوان که هر روز ساعت ۱۵:۳۰ در رواق حضرت خدیجه(س) برگزار می شود، خاطرنشان کرد: مومنان واقعی کسانی هستند که گرچه خود در دنیا خواسته های زیادی دارند ولی خواست خداوند را بر خواسته های خود ترجیح می دهند و اگر در دنیا به آنچه می خواهند نرسند شکایتی نمی کنند.
وی افزود: چنین کسانی چون از نفس لوامه وعقل خود پیروی می کنند، اگر از روی جهل ونادانی مرتکب خطا یا اشتباهی شوند نفس لوامه آنها را سرزنش می کند تا از گناه خود توبه کنند وبه مسیر الهی برگردند.
سخنران حرم مطهرخاطرنشان کرد: یک مرتبه بالاتر از این گروه کسانی هستند که از خود هیچ خواسته ای ندارند بلکه خواست خداوند را سرلوحه زندگی خود قرار می دهند وبدون خداوند نمی توانند زندگی کنند که انبیای الهی مصداق واقعی این گروه هستند.
وی با بیان اینکه خداوند چندین باردر قرآن کریم تسلیم بودن مطلق حضرت ابراهیم (ع) را در برابر خالق خود مثال زده، گفت: زمانی که خداوند به حضرت ابراهیم(ع) فرمود تسلیم باش، ایشان فرمودند من در برابرخدای خویش تسلیم هستم.
وی ادامه داد: زمانی که نمرود حضرت ابراهیم(ع) را درون منجنیق که آتش آن را به کمک شیطان روشن کرده بود انداخت تا اورا بسوزاند جبرئیل نزد ایشان آمد وگفت یا ابراهیم آیا از من درخواست کمک نمی کنی وکاری با من نداری ؟ حضرت ابراهیم فرمود من با خدای خودم کاردارم.
خانم میر امامی افزود: آنگاه جبرئیل گفت پروردگارا بهترین بنده ات را درون آتش انداختند وخداوند فرمود اگر ابراهیم(ع) از من کمک بخواهد به او کمک می کنم وآنگاه حضرت ابراهیم چون می دانست خواست خداوند است که طلب کمک کند از خالق خویش درخواست کمک کرد وخداوند به آتش امر کرد که سرد شود و چنان آتش سرد شد که حضرت ابراهیم(ع) از شدت سرما به خود می لرزید وخداوند دوباره به آتش امر کرد آرام شود ووقتی نمرود این صحنه را دید گفت من ایمان نمی آورم ولی اگر کسی می خواهد خدایی انتخاب کند، خدای ابراهیم(ع) را انتخاب کند.
وی با بیان اینکه تسلیم بودن در برابر خداوند انسان را به کمال و سعادت می رساند، گفت: خداوند در قران کریم حضرت ابراهیم(ع) را به خاطر تسلیم بودنش دوست خود می داند.