به گزارش پایگاه خبری آستان حضرت معصومه سلام الله علیها، حجت الاسلام والمسلمین کاظم صدیقی در سخنرانی بعد از نماز مغرب وعشا در شبستان امام خمینی حرم مطهر گفت: ایمان قوی و اعتقاد به جهان آخرت و حسابرسی اعمال انسان را وادار به تهذیب نفس و خودسازی می کند.
وی تصریح کرد: اگر انسان ایمان واعتقاد قوی داشته باشد در مقابل هوا و هوس های نفسانی مقاومت می کند وبه برای رسیدن به قرب الهی نهایت کوشش خود را به کار می گیرد.
سخنران حرم مطهرادامه داد: انسانی که به معاد معتقد نباشد زندگی را محدود به این دنیا می داند واز خداوند وعقاب اخروی ترسی ندارد لذا تا زمانی که منافعش ایجاب می کند به دستورات الهی و اخلاقی عمل می کند اما هرجا که در دوراهی دنیا وآخرت قرار می گیرد دنیا را برمی گزیند.
خطیب حرم مطهر با بیان اینکه مومن هم باید از خداوند خوف داشته باشد وهم به رحمت او امیدوارباشد، گفت: مومن واقعی چون به بخشندگی وسخاوت خداوند معتقد است لذا از رحمت او ناامید نمی شود ولی چون به عدل الهی ایمان دارد از حسابرسی قیامت وچگونگی روبرو شدن با خداوند متعال ترس دارد.
حجت الاسلام والمسلمین صدیقی با بیان اینکه آیات قرآن کریم برای اهل تدبربزرگترین گنجینه است، با اشاره به روایتی از امام صادق(ع) گفت: هر کس شب جمعه سوره واقعه را تلاوت کند هم نیازهای او براورده می شود وهم هنگام مرگ که شیطان ایمان انسان را نابود واو را باغفلت به جهان دیگر می فرستد ازسرمایه ولایت بر خوردار خواهد بود.
سخنران حرم مطهر در مورد تفاوت بین قران کریم وحدیث قدسی اظهار کرد: قرآن کریم سخن خداوند است وهیچ کس در آن نقشی ندارد ومعجزه وسند رسالت است اما حدیث قدسی احادیثی است که به واسطه جبرئیل بر قلب پیامبر نازل کرده  وقرآن کریم تحریف ناپذیر وقطعی است ولی حدیث قدسی ظنی وخبر واحد است وامکان تحریف در آن وجود دارد.
وی ادامه داد: منظوراز کریم که همراه قرآن می آید این است که قرآن سفره خداوند است وهرکسی نیاز روحی، معرفتی و معنوی دارد می تواند از این سفره الهی بهرمند شود ویا ارزشمند و قیمتی بودن قرآن را بیان می کند که قران آشکار ودر معرض دید مردم نیست وجز مطهرون کسی آن را مسح نمی کند.
حجت الاسلام والمسلمین صدیقی با بیان اینکه تنها راه درک معارف قرآنی ، معرفت ومحبت اهل بیت(ع) که مصداق مطهرون هستند می باشد، گفت: هر کسی به اندازه میزان معرفت ومحبتی که به اهل بیت(ع) دارد می تواند از گنجینه قرآن کریم بهره مند شود.
وی با بیان اینکه انسانهایی که پاک زندگی می کنند وبه اهل بیت(ع) متصل می شوند به قرآن کریم می رسند، خاطرنشان کرد: راه متصل شدن به اهل بیت(ع) این است که انسان علاوه بر فرائضی که انجام می دهد از انجام مستحبات  وترک مکروهات غافل نشود زیرا نوافل ومستحبات از واجبات محافظت می کند.