به گزارش پایگاه خبری استان حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، حجت الاسلام والمسلمین افتخاری بین نماز ظهر وعصر شبستان امام خمینی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، خاطرنشان کرد: انسان با مالی که وقف امور خیر می کند برای خود حساب جاری بازکرده که تا قیامت ثواب آن وقف برای او حساب می شود.
وی تصریح کرد: وقف در چیزهای صحیح است که اصل ان باقی بماند واز منافع آن استفاده شود مانند زمین، کتاب، خانه و.. ولی چیزهایی که باقی نمی مانند مانند خوراکی ها را نمی توان وقف کرد.
حجت الاسلام والمسلمین افتخاری ادامه داد: وقتی انسان مالی را وقف می کند دیگر از مالکیت او خارج شده وحق تصرف یا بخشیدن آن را ندارد و اگر آن را برای مورد معینی وقف کرده نباید حجت آن را تغییر دهد.
وی گفت: همچنین فرد نباید در مورد اموال موقوفه وصیتی داشته باشد واگر متولی وقف معین نکند که مال در چه جهتی استفاده شود حاکم شرع باید در این مورد تصمیم بگیرد.