به گزارش پایگاه خبری آستان حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها،خانم فاطمه خسروی که ازسال۸۳به مدت۱۱سال خادم حرم بوده است اظهارکردکه کرامات زیادی راازحضرت دیده ام وحاجت های متعددی داشتم که برآورده شده است.
وی درجواب این سوال که دلیل خادم شدنتان چه بود، گفت:هم خودم وهم مادرم علاقه زیادی داشتیم که خادم شویم اما این کارقسمت مانشد تا سالی که مادرم فوت کرد و من روحیه بدی داشتم وهمیشه به حرم می آمدم و درهمان سال با وجود اینکه شوهرم را به سختی راضی کردم، به عنوان خادم مشغول بکارشدم وخواهرم خواب دید که مادرم خادم حرم است واین مرابسیار خوشحال کرد.
وی افزود:همیشه آرزو داشتم قم زندگی کنم واز سال ۵۶ که ازدواج کردم قمی شدم وهمیشه از این بابت خوشحالم، چون هروقت دلم می گیرد به حرم می آیم وآرامش می گیرم.