به گزارش پایگاه خبری آستان حضرت معصومه سلام الله علیها، آرمون  رشته روخوانی و تجوید و حفظ جزء سیم قرآن کریم ساعت ۹ صبح برگزار می شود.

آزمون رشته ترجمه ومفاهیم و قرآن صاعد نیز در همین روز ساعت ۱۴ در شبستان حضرت نجمه خاتون و بعد از نماز جمعه برگزار می شود.

دیگر آزمونی که به صورت غیر حضوری دوره آن برگزار شده است و شرکت کنندگان می توانند در آن شرکت کنند، آثار شهید مطهری واندیشه های مقام معظم رهبری مد ظله است که از ساعت ۱۵ برگزار می شود.
دوره حفظ موضوعی وتفسیر قرآن کریم ساعت ۱۶ در محل شبستان حضرت نجمه خاتون برگزار می شود.

گفتنی است که این دوره های غیر حضوری به صورت ماهانه برگزار می شود و با اعطای مدرک مرکز قرآن و حدیث به شرکت کنندگان خاتمه می یابد.