پيامبراكرم(ص) مي‌فرمايند: الدّنيا سجن المؤمن، دنيا زندان مؤمن است (نهج الفصاحه حديث۱۵۰۶) طبق بيان روايت شريفه از دنيا به زندان براي مومنين تعبير شده است. يكي از مصاديق بارز اين روايت خود ذوات مقدسه اهل بيت(ع) هستند. حضرت امام حسن عسكري عليه السلام همان گونه كه از لقب ايشان معلوم است خود مصداق بارز اين مطلب مي باشند.

بدرستي كه وقتي دنيا براي برترين انسان عالم اين گونه باشد براي ديگران چگونه خواهد بود، امام معصوم(ع) كه قلب تپنده عالم امكان است بايد به گونه اي زندگي كند كه خود و اهلش را بخاطر هدايت جامعه بشري از گزند دشمنان خدا پنهان كند تا جامعه بشري را از هوا و هوس نجات و به سر منزل مقصود برساند.

مسأله غيبت بخاطر اهميت ويژه اي كه دارد، باعث مي شود كه مقدمات آن را دو امام به عهده بگيرند و در نهايت امام زمان عليه السلام به پشت پرده غيبت بروند، در طي اين حركت امام عسكري عليه السلام نقش بسزايي در آماده سازي جامعه شيعي به عهده داشتند تا شيعيان را از اين واقعه مهم آگاه كنند.

با بررسي تاريخ به اين نتيجه مهم دست پيدا مي كنيم، آمادگي جامعه جهت غيبت حجت الهي وظيفه اي همانند اصل غيبت است كه اگر كوچك ترين خللي به آن وارد شود اساس مسأله غبيت از بين خواهد رفت ولي امام حسن عسكري عليه السلام وظيفه اي را كه خداوند متعال بر عهده ايشان قرار داد به سرانجام نيكو رساندند، كه نتيجه آن غيبت صغرى امام عصر(عج) بود.

محمد حسن زاده