پایگاه خبری آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها، حضرت معصومه(س) بانوی شفیعه است که به مقام شفاعت ایشان در زیارت مأثوره ای که از جانب امام معصوم( امام رضا(ع)) برای ایشان تعلیم داده شده به مقام شفاعت این بانوی مکرم و شأن عظیم ایشان اشاره شده است.

مقام شفاعت حضرت معصومه سلام الله علیها، مقامی است بی پایان که این جریان شفاعت به واسطه جریان ولایت که در بارگاه ایشان بی پایان است همواره در جریان بوده و هرکس به بارگاه ملک پاسبان این بانو وارد می شود دری از درهای بهشت و شفاعت به روی او گشوده می شود و با افزایش زیارت این بانو به درجات و مقامات فرد افزوده می شود زیرا به واسطه شفاعت این بانو درجات فرد افزوده شده و شفاعت چیزی نیست که شیطان بخواهد از این بانو و زائر ایشان سلب کند.

زیات حضرت معصومه سلام الله علیها مانند شاگردی در مکتب اهل بیت(ع) است و هرکس که هر روز به زیارت حضرت معصومه سلام الله تشرف پیدا می کند یک مقام تازه تری را در مقامات عرفانی و معنوی کسب می کند.

حضرت معصومه سلام الله علیها از گنج های مخفی خداوند هستند و هر کس به زیارت ایشان تشرف پیدا کرده و از این بانو کسب معرفت کند مقام تازه ای به او داده می شود و حرم حضرت معصومه سلام الله علیها بهشتی است که انسان هر روز در این بهشت به مقامات تازه ای می رسد.

در روایت ها از امام رضا(ع) بیان شده است که هرکس به زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها برود پاداش این زیارت بهشت بوده و بهشت بر او واجب می شود بنابراین مؤمن حقیقتا وقتی به زیارت این بانوی بزرگوار تشرف پیدا می کند از این بانو درخواست می کند که در هر مرتبه ای که از مقامات بهشتی است خداوند مقامات او را بالاتر برد.

مقام شفاعت مقامی است که تنها به پیامبران و اولیای الهی و خواصی از جمله حضرت زهرا سلام الله علیها اختصاص دارد اما حضرت معصومه سلام الله به خاطر هجرت قیام گونه خود در دفاع از ولایت و مقامات و مرتبه ای که در نزد خداوند دارند به مقام شفاعت رسیده اند و شفاعت ایشان در نزد پروردگار مقبول است و به عبارت دیگر ایشان بانوی شفیعه هستند.

انتهای پیام /۱۱۲