استاد حوزه علمیه خواهران با اشاره به شاخصه های دینداری گفت: اولین شاخصه دینداری مخالفت با نفس است و برای مخالفت با هواهای نفسانی خداوند دو راهبرد در اختیار ما قرار داده که یكی ترك محرمات یعنی آنچه را که خداوند آن را حرام دانسته می شود و دیگری انجام  واجبات بوده حتی اگر آن واجب را دوست نداشته باشیم مانند نماز كه واجب است.

به گزارش پایگاه خبری آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها، خانم مؤمنی حبیب آبادی، استاد حوزه علمیه خواهران امروز در رواق حضرت خدیجه سلام الله علیها با بیان اینکه اولین گام برای دینداری شناخت خداوند متعال است، گفت: بعد از شناخت خدا در گام بعدی انسان باید ترك گناه و معصیت کرده و از معصیت و هواهای نفسانی پیروی نکند.

وی افزود: اگر كسی مقام خداوند رابشناسد باید در خوبی ها و خوشی ها شكر گزار باشد و در بدی هاو سختی ها و مشكلات صبور باشد.

استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: بعضی افراد در سختی ها صبر ندارند و در خوشی ها شکرگزار نیستند و برخی دیگر در برخورداری از نعمت ها شاكرند اما تحمل وصبر در سختی و مشكلات ندارند اما گروهی هستند كه در برخورداری از نعمتها شكرگزارند و در كم وكاستی ها نیز جز صابرین هستند.

مؤمنی حبیب آبادی ادامه داد: تنها راهی كه انسان می تواند از زندگی خویش لذت برده و احساس پوچی و افسردگی به سراغش نیاید لحظات دینداری و بندگی خداست چون لحظاتی كه بندگی می كنید روحتان رشد كرده و نورانی می شوید.

وی افزود: در این لحظات احساس آرامش تمام وجود انسان  را در بر می گیرد زیرا در این لحظه انسان به خدا متصل است ولی زمانی كه انسان به دنبال بندگی خداوند متعال نیست تاریكی تمام وجودش را در بر می گیرد.

وی با اشاره به اینكه خداوند انسان را بالاتر از ملائكه و با اختیار خلق كرده و در محیط عوامل فریبنده قرار دادتا انسان خود انتخاب كند، گفت: خداوند فرشتگان و ملائكه را با اختیار و بدون عوامل فریبنده در اطرافشان آفریده و خداوند می فرماید« اگر بنده ای در  سختی ها صبور نبود و در نعمت های كه من به او ارزانی داشتم شكرگزاری نكرد و درمقدرات تسلیم من  نبود این انسان خدای دیگری اختیار كند». یعنی این انسان مسیر  بندگی خداوند را گم كرده و  نمی داندكه خداوند او را برای بندگی خویش آفریده است و مانند بچه ای كه از مادر متولد شده باید دوباره به اغوش مادر بازگردد.

خانم حبیب آبادی افزود: اگر ما این نكته را بدانیم كه هدف از زندگی بندگی خداست راه و مسیر زندگی را گم نمی كنیم زیرا مراحل مختلف زندگی اعم از خردسالی نوجوانی جوانی و پیری همه مانند نوشیدن وچشیدن آب بوده و گذار است و ما در این مراحل باقی نخواهیم ماند و تقرب جستن به خداوند متعال است.

استاد حوزه علمیه خواهران با اشاره به اینكه اولین قدم شیطان برای نابودی انسانها قطع كردن رابطه  انسانها با خداوند متعال است، تصریح کرد: رابطه دندان و مغز مانند رابطه انسان وخداوند است؛ اگر عصب دندان بی حس شده و رابطه با مغز قطع شود دیگر فرد هیچ احساس دردی در دندان ندارد و در مورد انسان هم به همین شکل است زیرا اگر رابطه انسان با خداوند قطع شود زمانی به خود می آید ومتوجه اشتباهاتش می شود که مرگ او را در بر می گیرد.

وی افزود: پیامبر(ص) به عده ای از یاران كه به خاطر سرو صدای دیوانه ای دورش حلقه زده بودند فرمود« او دیوانه نیست بلكه بیماراست می دانید دیوانه واقعی چه كسی است؛ كسی که آخرت و معادش را به دنیا بفروشد و بخاطر دنیا معاد را فراموش كند».

استاد حوزه علمیه خواهران اظهار کرد: دومین ملاك دینداری ترك گناه ومعصیت است همان گونه كه امیرالمومنین (ع)فرمودند«دینداری پیروی نكردن از هواهای نفسانی است».

خانم حبیب آبادی یادآور شد: برای مخالفت با هواهای نفسانی خداوند دو راهبرد در اختیار ما قرار داده که یكی ترك محرمات یعنی آنچه را که خداوند آن را حرام دانسته می شود و دیگری انجام  واجبات بوده حتی اگر آن واجب را دوست نداشته باشیم مانند نماز كه واجب است حتی اگر خواندن نماز را دوست نداشته باشیم باید انجام دهیم.

انتهای پیام/۱۱۲