به گزارش پایگاه خبری آستان مقدس حضرت معصومه علیها السلام، حجت الاسلام رفیعی شب گذشته بعد از نماز عشاء در شبستان امام خمینی(ره) اظهار داشت: مرگ تمامی انسان ها حتمی است و هر فردی یک اجل مشخصی دارد، مرگ یک سفر طولانی بوده و باید متناسب با مدت سفر زاد و توشه ای فراهم شود.
وی افزود: یکی از مسائلی که یک انسان باید برای سفر مرگ خود مهیا نماید، هدایایی است که برای عبور از پل صراط آماده نماید، کلمه صراط حدود ۳۰ مرتبه در قرآن تکرار شده و در روایات نیز به طور مفصل از آن سخن به میان آمده است.
سخنان حرم بانوی کرامت خاطرنشان کرد: اولین هدیه جهت عبور آسان از پل صراط، اخلاص در عمل است؛ انسان باید همواره تمامی اعمالش خدایی و بدون ریا باشد و لازم است این اخلاص هم قبل از انجام عمل، هم حین عمل و هم بعد از عمل حفظ شود.
حجت الاسلام رفیعی تأکید کرد: نجات انسان ها و نهایت سیر انسان های مقرب در اخلاص است و قبولی اعمال، کسب عزت نفس و قرار گرفتن جزو بزرگان بهشت از آثار مخلصین است.
وی یادآور شد: افراد مخلص همواره تکیه‌گاهشان خداوند است و به مردم امید ندارند، مدح و ذم دیگران در رفتارشان تاثیری نمی گذارد و همیشه به خداوند یقین کامل دارند.
عضو هیئت علمی جامعه المصطفی در ادامه گفت: دومین هدیه جهت عبور آسان از پل صراط، حسن خلق است؛ باید توجه داشته باشیم حسن خلق به غیر از آثار و برکات دنیوی، آثار بسیار مهم اخروی نیز دارد که یکی از همین آثار، عبور راحت از پل صراط است.
حجت الاسلام رفیعی خاطر نشان کرد: کثرت ذکر الهی و دوری از سخنان زشت و بیهوده و تحمل اذیت و آزار دیگران از قیبل تحمل همسر بد زبان، همسایه اذیت کار و… دیگر هدایایی است که باعث می شود انسان از پل صراط به راحتی عبور نماید.