به گزارش پایگاه خبری آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها، پاسخگویی به پرسش های شرعی، فقهی، اعتقادی و تصحیح قرائت نماز بانوان یکی از رسالت‌های مهم واحد پاسخگویی به پرسش‌های شرعی امور فرهنگی خواهران است.

کارشناسان واحد پاسخگویی به پرسش‌های شرعی امور فرهنگی خواهران آستان مقدس بانوی کرامت در تیرماه در رواق طباطبایی آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها با حضور ۶۰ استاد پاسخگو و ۲۸ کارورز پاسخگویی به پرسش‌های فقهی ۷ هزار و ۸۲۹ مراجعه کننده خواهر پاسخ دادند.

همچنین با شیوع ویروس کرونا و مجازی شدن فعالیت‌های حضوری، واحد پاسخگویی به پرسش های شرعی به صورت مجازی از طریق کانال‌های مجازی معصومانه و آستان مهر به پرسش‌های اعتقادی و فقهی خواهران پاسخ دادند که در تیرماه با حضور دو استاد پاسخگو در عرصه پاسخگویی فقهی به پرسش‌های فقهی ۲۵۰ کاربر خواهر و در عرصه پاسخگویی به پرسش‌های اعتقادی به سؤالات اعتقادی ۴۷ کاربر خواهر به صورت مجازی پاسخ داده شد.

اضافه بر این واحد پاسخگویی به پرسش های شرعی به صورت روزانه در رواق طباطبایی در قالب چهار کشیک افتخاری صبح‌ها از ساعت ۹ الی ۱۴ و عصرها از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۲۰:۳۰ در زمینه تصحیح قرائت نماز به سؤالات بانوان در زمینه تصحیح قرائت نماز پاسخ می دهد که در ماه گذشته ۱۹ استاد پاسخگو در رواق طباطبایی حرم مطهر به سوالات ۲۷۵ نفر مراجعه کننده خواهر در زمینه تصحیح قراءت نماز پاسخ دادند.

همچنین در ماه گذشته ۸ استاد پاسخگو به همراه ۵ کارورز پاسخگویی به سؤالات اعتقادی ۲۰۲ مراجعه کننده خواهر در رواق طباطبایی به صورت حضوری پاسخ دادند که پاسخگویی حضوری به سؤالات فقهی و اعتقادی خواهران در حرم مطهر بانوی کرامت به صورت محدود و با رعایت دقیق دستورالعمل های بهداشتی انجام می شود.

لازم به ذکر است، در حال حاضر در کنار پاسخگویی حضوری به پرسش های فقهی و اعتقادی بانوان، بانوان ایران اسلامی می‌توانند از طریق عضویت در کانال‌ مجازی آستان مهر به آدرسastanehmehr@ پرسش های فقهی و اعتقادی خود را به صورت مجازی با کارشناسان واحد پاسخگویی در میان گذاشته و پاسخ سؤالات و پرسش های فقهی و اعتقادی خود را دریافت کنند.