به گزارش پایگاه خبری استان مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها، خانم مومنی در محفل معرفتی که در رواق حضرت خدیجه سلام الله علیها آستان مقدس بانوی کرامت برگزار شد، روش‌های ایجاد آرامش در خانه وخانواده را تبیین کرد و اظهار داشت: اصلی ترین ومهم ترین رکن و سرچشمه ایجاد آرامش در خانواده مادر است.

استاد حوزه علمیه خواهران اولین و مهمترین رکن دین را ایمان دانست، افزود: مهمترین عامل برای رسیدن به آرامش پایدار، اعتقاد به باورهای دینی و الهی و تصدیق انبیای الهی است.

وی احساس رضایت مندی و خوشنودی نسبت به گذشته، زندگی در زمان حال ، وامید به آینده را نتیجه آرامش الهی وعقیده به باورهای دینی و تصديق انبیای الهیعنوان کرد، تصریح کرد: اضطراب و نا آرامی، ترس از آینده و پشیمانی از گذشته و احساس پوچی در خود و خانواده نتیجه گرایش به زندگی غربی، لذت جویی و ازادی بی حد وحصر و راحت طلبی است که نه تنها آرامش به دنبال ندارد؛ بلکه موجب بیماری‌های روحی و روانی فراوانی در جامعه می شود.

مؤمنی ادامه داد: جهاد زن در خانه و خانواده مفهوم اصلی خود را پیدا می کند؛ زیرا مادر رکن وسرچشمه حقیقی ایجاد آرامش در خانه و خانواده محسوب می شود.

کارشناس معارفی آستان مقدس بانوی کرامت بالابردن آستانه تحمل در برابر مشکلات و پیشامدهای ناگوار و راه های مقابله با انها، دوری از راحت طلبی و پایین آوردن سطح توقعات بی جا و اموزش آنها به فرزندان را از جمله نکات مهمی دانست که مادران در عرصه تربیت فرزند باید به‌ آن توجه کافی و لازم داشته باشند.

وی دنیای امروز را دنیای پیشرفت وتکنولوژی عنوان کرد، گفت: اگر در گذشته افراد نادری دچار اضطراب و افسردگی و عواقب مربوط به آن می شدند در دنیای امروز، با وجود پیشرفت تکنولوژی و رفاه ، جوامع پیش از پیش دچار اضطراب،افسردگی وتنش های روحی وروانی هستند به طوری که بیمارستان‌های مخصوص این بیماران تاسیس شده است تا شاید بتوانند آن‌ها را مداوا کنند.

مؤمنی آرامش را به دو دسته حقیقی و کاذب تقسیم کرد، افزود: آرامش حقیقی، آرامشی پایدار و بدون پشیمانی است که با رجوع به عقل و پشتوانه باورهای دینی و عقلی همراه است که با مشکلات وپیشامدهای ناگوار دستخوش تغییرات نمی شود؛ ولی آرامش ناپایدار و کاذب تنها با کامجویی و دنیای پرستی همراه است و عقل اندیشه در آن جایی ندارد و با کوچکترین تنشی دچار تغییر وتحول می شود.

کارشناس معارفی آستان مقدس بانوی کرامت خاطر نشان کرد: انسان مومن خود را دنیا رها نمی داند، بلکه خداوند در تمام لحظات زندگی او حضور دارد از گذشته پشیمان نیست و به آن فکر نمی کند در حال حاضر خشنود است و آرامش او دستخوش تغییرات نمی شود و همواره به ساختن آینده همراه با خشنودی خداوند می اندیشد.

مؤمنی دین اسلام را دین راحتی و آرامش دانست، یادآور شد: گاهی افراد انجام واجبات الهی مانند نماز، روزه و قرائت قرآن را کاری سخت می شمارند و در نتیجه با طرز تفکر پوچ خود به دنبال ادیانی هستند تا از انجام واجبات الهی که جز وظایف هر مسلمانی است شانه خالی کرده و به خیال خود به راحتی و آزادی بی قید وبند برسند در حالی که سال هاست نتیجه چنین آزادی‌هایی نه تنها آرامش وآزادی در پی نداشته است؛ بلکه با توحش وافسردگی و بیماری های روحی و روانی سرنوشت جوامع بشری را تباه کرده است.