به گزارش پایگاه خبری آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها، خانم مؤمنی امروز در رواق حضرت خدیجه سلام الله علیها آستان مقدس بانوی کرامت ضمن تشریح و تبیین عوامل ایجاد آرامش در خانواده اظهار داشت: عوامل ایجاد تنش و مختل شدن آرامش در خانواده به دو دسته قبل و بعد از ازدواج تقسیم می شود.

کارشناس معارفی آستان مقدس بانوی کرامت افزود: گاهی درگیری و دعوا میان اعضای خانواده برای ایجاد آسایش هر چه بیشتر موجب مختل شدن آرامش در خانواده و در نتیجه عقب نشینی ظاهری یکی از طرفین دعوا خواهد شد.

وی تصریح کرد: در واقع با ایجاد آسایش به دنبال آرامش رفتن امری غیر واقعی و موقت است که گاهی هم آسایش و هم آرامش خانواده با چنین طرز تفکری از بین می رود.

مؤمنی ادامه داد: شیطان با ایجاد درگیری و دعوا و به عبارت دقیق‌تر با ایجاد تنش در میان اعضای خانواده به دنبال فروپاشی کانون خانواده است.

وی افزود: به همین دلیل است که زنانی که شوهران خود را همواره مورد آزار، اذیت و سرزنش قرار می‌دهند و همسر خود را با دیگر مردان مقایسه می کنند، در اسلام بسیار نکوهش شده اند و پیامبر اکرم صلوات علیه و آله آنها را ملعون خوانده و می‌فرمایند که بانوانی که این چنین رفتار می کنند از رحمت خداوند به دور بوده و مورد لعن الهی هستند.

کارشناس معارفی آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها اصل رعایت دینداری و اخلاق در خانواده را بسیار مهم و اساسی دانست و گفت: نباید اصول دین را با فروع دین اشتباه گرفت یا جایگزین کرد؛ زیرا اصل دینداری به رعایت واجبات و محرمات تاکید فراوان دارد، در صورتی که فروع دین، اخلاق مداری و دوری از آزار و اذیت دیگران و زود رنج نبودن شخص را ملاک تشخیص قرار می دهد.

مؤمنی احترام متقابل و رعایت حقوق اعضای خانواده را اصلی مهم و اساسی برشمرد، افزود: اسلام بر رعایت حقوق خانواده از جانب همه اعضا تاکید فراوان دارد و آن را در زمره عبادات محسوب می کند.

وی رعایت حقوق خانواده را امری جمعی و همه جانبه دانست و تصریح کرد: ایجاد درگیری و تنش در خانواده حتی اگر از جانب یک نفر هم باشد، تاثیری همه جانبه دارد و آسایش خانواده را مختل خواهد کرد؛ در حالی که نقطه مقابل آن یعنی ایجاد آرامش از سوی یک نفر از اعضای خانواده نیز موجب ایجاد آرامشی ۸۰ درصدی در محیط خانه خواهد شد.

کارشناس معارفی آستان مقدس بانوی کرامت با بیان اینکه تمام تعالیم و دستورات خداوند و پیامبران الهی ذاتی و فطری است، افزود: گذر زمان هیچگاه موجب قدیمی وکهنه شدن تعالیم الهی و به تبع آن تعالیم پیامبران نخواهد شد؛ زیرا این تعالیم ذاتی و فطری است و تنها تطبیق آن با زمان و عصر کنونی از سوی کارشناسان دین می تواند نتایج مطلوبی به دنبال داشته باشد، تا این اصول و مبانی الهی با گذشت زمان دستخوش تغییرات نشده و در هر عصری به موازات همان عصر در حال حرکت و پویایی باشد.

مؤمنی یادآور شد: هر گاه انسان در مسیر اطاعت الهی قرار گیرد، خداوند نیز مقدمات رضایت بنده خویش را فراهم خواهد کرد و از آن جایی که فلسفه تشکیل خانواده رسیدن به آرامش است، خداوند نیز مقدمه رضایت اعضای خانواده را فراهم خواهد کرد؛ زیرا خانواده کانون و مرکز عنایات الهی است.