موسسه فرهنگی اقتصادی زائر کریمه، متعلق به آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام، در نظر دارد فروش محصول پسته دهن بسته، از طریق برگزاری مزایده عمومی، به فروش برساند؛ لذا با عنایت به برنامه‌ریزی انجام شده، اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند ضمن بازدید از محل و ارزیابی با در نظر گرفتن شرایط ذیل، قیمت پیشنهادی خود را به موسسه ارسال نمایند.

شرایط عمومی مزایده

 1. شرکت کننده در مزایده تأييد مي‌نمايد كه از هر آنچه که به اجرای مزایده مربوط میباشد اعم از موضوع و محل مزایده ، شرایط آب و هوا، دستمزد کارگران، مقررات بهداشتی، ایمنی، حفاظت فني و فردی، بیمه، مالیات، عوارض، تمام كسور قانوني و قوانین حاکم بر موضوع مزایده ، جرايم احتمالي و … کاملاً مطلع می‌باشد .
 2. تحویل و دریافت اسناد از از تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ به مدت ۷ روز کاری ( پایان وقت اداری روز چهارشنبه۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ) خواهد بود.
 3. روش دریافت اسناد از طریق مراجعه حضوری متقاضی به دبیرخانه مؤسسه و سایت آستان مقدس میباشد
 4. تحویل اسناد تکمیل شده و قیمت اعلامی به مؤسسه باید در پاکت در بسته و از طریق پست و یا با مراجعه حضوری و تحویل به دبیرخانه مؤسسه انجام گردد. آدرس دریافت و تحویل حضوری و یا ارسال پستی اسناد ” قم، خیابان انقلاب، خیابان شهیدان شاهرودی، پژوهشکده علامه طباطبایی (مجتمع اداری آستان مقدس)، طبقه ۳ دبیرخانه مؤسسه” میباشد .
 5. قيمت‌ها و پیشنهادهای ارائه شده میبایست تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۱ معتبر باشد.
 6. پیشنهادهای واصله حداکثر ۵ روز پس از پایان مهلت ارسال مدارک در محل مؤسسه زائر بررسی و نتایج اعلام خواهد شد . انصراف از شرکت در مزایده باید قبل از بازگشایی پاکتها صورت پذیرد . پس از اعلام پیشنهادها در کمیسیون معاملات ، نفر اول مكلف است حداكثر ظرف مدت پنج روز كاري پس از دعوت ( تلفنی یا کتبی ) در صورت نیاز به انعقاد قرارداد به دبیرخانه مؤسسه زائر (به آدرس فوق‌الذكر) جهت امضاء قرارداد و یا انجام تعهدات مراجعه نمايد؛ در غير اين صورت سپرده وي به نفع مؤسسه زائر ضبط و از نفر دوم دعوت به عمل خواهدآمد. درصورت عدم مراجعه نفر دوم ظرف مدت پنج روز كاري پس از دعوت، سپرده وي نيز به نفع مؤسسه زائر ضبط خواهد شد .
 7. فروش به صورت نقدی بوده و خریدار میبایست حداکثر تا یک هفته نسبت به واریز تمام وجه قرارداد اقدام نماید . خریدار میبایست حداکثر تا ۷ روز پس از تکمیل وجه نسبت به خروج پسته از انبار مؤسسه اقدام نماید .
 8. به پيشنهادات واصله به صورت ناقص، مشروط، مخدوش، مبهم، ناخوانا، فاقد مهر و امضا و ضمانتنامه شرکت در مزایده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 9. مبلغ تضمین شرکت در مزایده ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد که به صورت واریز وجه نقد به شماره حساب ۵۲۰۲۱۷۲۴۱۱۷۵۲ نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران به نام مؤسسه فرهنگی و اقتصادی زائر کریمه مورد قبول می باشد . سپرده شركت كنندگان به جزشركت كنندگان اول ودوم بعد از برگزاري مزایده و بازگشایی پاکت ها به ايشان مسترد خواهد شد
 10. مؤسسه زائر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است .
 11. کلیه کسورات قانونی مربوط و هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده میباشد .
 12. حجم عملیاتی موضوع قرارداد تا سقف ۲۵% قابل تغییر اعم از کاهش یا افزایش می‌باشد و برنده مزایده موظف به تبعیت از آن است.
 13. کلیه هزینه های نیروی انسانی ، ماشین آلات ، بارگیری ، حمل و تخلیه و …. به عهده خریدار بوده که در قیمت اعلامی لحاظ گردیده است .
 14. قیمت پیشنهادی تا پایان قرارداد ، معتبر بوده و تحت هیچ شرایطی تغییری نخواهد کرد و هرگونه کاهش جهانی و یا داخلی قیمت جنس و یا افزایش در نرخ كرايه‌ها، دستمزد کارگران، نرخ انواع بیمه، نرخ مالیات و هرگونه عوارض متعلق به این مزایده به عهده برنده مزایده است .
 15. تحویل جنس خریداری شده به برنده مزایده در محل تعیین شده توسط موسسه خواهد شد.
 16. متقاضیان محترم براي كسب اطلاعات بيشتر و هماهنگی بازدید مي‌توانند با شماره تلفن ۰۹۱۲۵۵۳۰۲۸۰ ( واحد بازرگانی- جناب آقای اسماعیلی طبا ) تماس حاصل فرمایند .